Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[19491]

(154)075
Roos, de
Samuel
Kaatje Keijzer
Lousman de Roos & Roos Salomon
circa 1788
Oisterwijk
14-02-1872
Sprang
Oisterwijk
16-02-1872
Er is geen Nederlandse tekst.
וילך שמואל הרמתה
פ"נ
כ' שמואל בן החבר ר' משלם
המכונה זוסמן דע רàָהס
מק"ק וàַהלווייק
שהלך לעולמו ביום ד'
ונקבר ביום ו' ז' אדר ראשון
ת'ר'ל'ב' לפ"ק
ת נ צ ב ה
“En Sjemoe’eel begaf zich naar Rama.” (1)
Hier rust
de geëerde Sjmoe’eel, zoon van de chaveer de heer Mesjoellam,
die genoemd wordt Zoesman de Roos
uit de heilige gemeente Waalwijk,
die naar zijn eeuwigheid ging op woensdag
en werd begraven op vrijdag 7 Adar I
5632 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) 1 Samuel 15:34. “Rama” heeft ook de betekenis van “hoogte”.
Overleden: woensdag 5 Adar I 5632 = 14 februari 1872.
Begraven: vrijdag 7 Adar I 5632 = 16 februari 1872.
Huwelijksakte nr.6, gemeente Sprang, d.d.15-11-1832.
Samuel de Roos is de echtgenoot van Kaatje Keijzer, begraven Oisterwijk,(154)076. Hun kinderen zijn geboren in Sprang.
1.Levie, geb.17-12-1834 en begraven in Oisterwijk (154)126
2.Betje, geb. 8-3-1835 en begraven in Oisterwijk (154)114.
3.Jenneke, geb.10-9-1837 en begraven in Oosterhout (204)144.
4.Simon, geb.23-10-1838 en begraven in Hilversum (147) l 03-04.
5.Anna, geb.31-5-1840 en begraven in Oisterwijk (154) 115.

2019/12/14
alie_b