Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23433]

(206)011
Heilberg
Salomon
Aaron Heilberg & Esther Strauss
15-1-1871
Meudt
16-3-1942
Tilburg
Tilburg
18-3-1942
HIER RUST
DR. SALOMON HEILBERG
GEB. TE MEUDT 22 TEIWEIS 5631 / 15 JAN. 1871
OVERL. TE TILBURG
27 ADAR 5702 / 16 MAART 1942
H. R. I. V.
וישכב שלמה עם אבתיו
פ"נ
שלמה בן אהרן היילבערג
ושם אמו אסתר
עלה למרום כ"ז אדר
ונקבר ביום ד' כ"ט בו
שנת תש"ב לפ"ק
ת נ צ ב ה
"En Sjlomo ging bij zijn vaderen te ruste." (1)
Hier rust
Sjlomo, zoon van Aharon Heilberg
en de naam van zijn moeder Ester.
Hij steeg op naar den hoge op 27 Adar
en werd begraven op woensdag 29 in die maand
in het jaar 5702 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.

(1) 1 Koningen 11:43.
Overleden: maandag 27 Adar 5702 = 16 maart 1942.
Begraven: woensdag 29 Adar 5702 = 18 maart 1942.

 

2017/09/18
alie_b