Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23435]

(206)013
Groenewoud
Jacob
ongehuwd
Levie Groenewoud & Roos Koppens
1-11-1856
Oirschot
19-1-1918
7 Sjewat 5678
Tilburg
Tilburg

HIER RUST
JACOB GROENEWOUD
OVERL. TE TILBURG 7 SEBAT / 19 JAN. 5678.
IN DEN OUDERDOM VAN 61 JAREN
H. R. I. V.

 

פ"נ
ר' יעקב ב' ר' יהודה הלוי
ושם אמו בלימא
מת מש"ק ז' שבט
ת'ר'ע'ח' לפ"ק
ת מ כ

 

Hier rust
de heer Ja’akov, zoon van de heer Jehoeda HaLevi
en de naam van zijn moeder Blieme.
Hij stierf na het uitgaan van de heilige sabbat, op 7 Sjevat
5678 volgens de kleine telling.
Zijn rustplaats zal heerlijk zijn (1).
(1) Zie Jesaja 11:10.
Overleden: zondag 7 Sjevat 5678 = zaterdagavond 19 januari 1918.
Geboorteakte nr 92, gemeente Oirschot, d.d.3-11-1856,vermeld - geboren   op zondag den eersten zegge tweeden der maand november 1856 om 6 uur namiddags.
Overlijdensakte nr. 47, gemeente Tilburg, d.d.21-1-1918, vermeld overleden 19 januari om 10 uur namiddags.
Jacob is zoon van Levie Groenewoud, begraven Tilburg (206)083 en Roos Koppens, begraven in Oirschot (92)07.
Broer van Samuel, begraven Tilburg (206)030.
2017/09/18
alie_b