Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23443]

(206)021
Hartogensis
Isedore
ongehuwd
Jacob Jeronimus Hartogensis & Sophia van Ham
6-12-1865
Tilburg
9-2-1922
12 Sjewat 5682
Tilburg
Tilburg
HIER RUST
ISEDORE HARTOGENSIS
OVERL. TE TILBURG 12 SEBAT / 9 FEB. 5682
IN DEN OUDERDOM VAN 56 JAREN.
H. R. I. V.
ויצא יצחק לשוח בשדה
פ"נ
יצחק בן יעקב
ושם אמו פעגלא
מת אור ליום ו'
י"ב שבט ת'ר'פ'ב' לפ"ק
ת מ כ
“En Jitschak ging uit om te peinzen in het veld.” (1)
Hier rust
Jitschak, zoon van Ja’akov
en de naam van zijn moeder Fegele.
Hij stierf aan de vooravond van vrijdag
12 Sjevat 5682 volgens de kleine telling.
Zijn rustplaats zal heerlijk zijn (2).
(1) Zie Genesis 24:63. Het werkwoord (lasoeach) dat hier met “peinzen” is weergegeven wordt ook wel vertaald met “bidden” of “mediteren”. Volgens de Konjordantsjia Chadasja van Even Sjoesjan is de betekenis “wandelen, een uitstapje maken”.
(2) Zie Jesaja 11:10.
Overleden: vrijdag 12 Sjevat 5682 = donderdagavond 9 februari 1922.
Geboorteakte nr. 605, gemeente Tilburg, d.d.6-12-1865, vermeld geboren op 6 december om 9 uur 's morgens.
Overlijdensakte nr. 197,  gemeente Tilburg, d.d.11-2-1922, vermeld - overleden op 9 februari om 10 uur des avonds.
Isidore is zoon van Jacob Jeronimus Hartogensis en Sophia van Ham, begraven in Tilburg, (206)103 en (206)104.
2017/09/18
alie_b