Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23449]

(206)027
Hollander
Minette
Mols
Thomas Johannes Maria Mols
Hartog Abraham Hollander & Sibilla Goudsmit
11-3-1888
Tilburg
7-1-1927
Antwerpen
Tilburg

HIER RUST
MINETTE HOLLANDER
OVERL. TE ANTWERPEN
4 SEBAT / 7 JANUARI 5687
IN DEN OUDERDOM VAN 38 JAREN.
Z. R. I. V.

 

פ"ט
מרים ב' נפתלי אברהם
ושם אמה בריין
מתה ד' שבט ת'ר'פ'ז' לפ"ק
ת מ כ
Hier rust
Mirjam, dochter van Naftali Avraham
en de naam van haar moeder Brein.
Zij stierf op 4 Sjevat 5687 volgens de kleine telling.
Haar rustplaats zal heerlijk zijn (1).
(1) Zie Jesaja 11:10.
Overleden: vrijdag 4 Sjevat 5687 = 7 januari 1927.
Geboorteakte nr.261, gemeente Tilburg, d.d.12-3-1888, vermeld - geboren om 10 uur namiddags.
Huwelijksakte nr. 203, gemeente in Tilburg, d.d.22-5-1917.
Minette is dochter van Hartog Abraham Hollander en Sibilla Goudsmit,  begraven in Tilburg, (206)115 en (206)037.
2017/09/18
alie_b