Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23451]

(206)029
Cauveren
Lea
Groenewoud
Samuel Groenewoud
Salomon Joseph Cauveren & Beletje Mozes de Vries
30-9-1862
Aarlanderveen
2-5-1940
Amsterdam
Tilburg
5-5-1940
HIER RUST
LEA CAUVEREN
WED. VAN SAMUEL GROENEWOUD
GEB. TE AARLANDERVEEN 25 TIESJRIE 5623 / 30 SEPT. 1862
OVERL. TE AMSTERDAM 24 NISAN 5700 / 2 MEI 1940
Z. R. I. V.
הולך בתם ילך בטח
פ"ט
מ' לאה בת הח' ר' שלמה הכהן
ושם אמה בליהם
עלתה למרום כ"ד ניסן
ונקברה ביום א' כ"ז בו
שנת ת"ש לפ"ק
ת נ צ ב ה
“Wie in oprechtheid wandelt, gaat veilig.” (1)
Hier rust
mevrouw Lea, dochter van de chaveer, de heer Sjlomo HaCohen
en de naam van haar moeder Bliem.
Zij steeg op naar den hoge op 24 Niesan
en werd begraven op zondag 27 in die maand
in het jaar 5700 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Spreuken 10:9.
Overleden: donderdag 24 Niesan 5700 = 2 mei 1940.
Begraven: zondag 27 Niesan 5700 = 5 mei 1940.
Huwelijksakte nr. 93, gemeente Haarlem, d.d.31-3-1897.
Lea Cauveren is dochter van Salomon Cauveren en Beletje de Vries, begraven in Haarlem-Amsterdamsevaart, resp (31) L11-09 en (31)L 06-09.
Zij is de echtgenote van Samuel Groenewoud, begraven Tilburg (206)030.
2017/09/18
alie_b