Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23458]

(206)036
Rhijn, van
Victor
Ida Ossendrijver
Aaron van Rhijn & Clara Noordwal
16-1-1867
Hoogeveen
3-3-1928
Tilburg
Tilburg
HIER RUST
VICTOR VAN RHIJN
ECHTG. VAN IDA OSSEDRIJVER.
LEERAAR B/D ISR. GEM. TE TILBURG
GEB. TE HOOGEVEEN 10 SCHEWAT / 16 JANUARI 5627.
OVERL. TE TILBURG 11 ADAR / 3 MAART 5688.
H. R. I. V.
אביגדור עלה למרום
פ"נ
ר' אביגדור ב' ר' אהרן
ושם אמו קלערא
מת ביום ש"ק י"א אדר
ל"ח שנה היה ח'ר'וש'
בק"ק טלבורג
ת'ר'פ'ח' לפ"ק
ת נ צ ב ה

“Avigdor steeg op naar den hoge.”
Hier rust
de heer Avigdor, zoon van de heer Aharon
en de naam van zijn moeder Claire.
Hij stierf op de dag van de heilige sabbat 11 Adar
- 38 jaar was hij charoesj (1)
in de heilige gemeente Tilburg -
5688 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.

(1) Geploegd of gegroefd. De letters chet, reesj en sjin zijn gemarkeerd. Misschien om de functies aan te geven die de overledene heeft bekleed. Zie het boek “Verborgen in Brabantse bodem” van J. Bader, waarin het woord wordt vertaald met “ploeger”, maar dat lijkt mij onjuist want dan had er “choreesj” moeten staan. Als uitleg van deze vertaling wordt gegeven: “Stuwende kracht, Victor van Rhijn had een groot aantal lagere functies in de Joodse gemeente, zoals sjocheet, hulponderwijzer en hulpkoster.” Overigens staan deze twee regels op een verkeerde plaats in de tekst.
Overleden: zaterdag 11 Adar 5688 = 3 maart 1928.

Huwelijksakte nr.15, gemeente Heerlen,d.d. 27-4-1903.
Victor is zoon van Aaron van Rhijn en Clara Noordwal, begraven in Tilburg, (206)098 en (206)107.
Hij trouwde met Ida Ossendrijver, geb.29-11-1873 in Sittard en 6-9-1944 vermoord in Auschwitz.
Hun twee dochters zijn geboren in Tilburg:
1.Esther, geb.21-2-1904 en vermoord 24-9-1942 in Auschwitz.
2.Clara, geb.15-2-1908 en vermoord 30-9-1942 in Auschwitz.
2017/09/19
alie_b