Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23459]

(206)037
Goudsmit
Sibilla
Hollander
Hartog Abraham Hollander
Abraham Goudsmit & Paulina Hertzberger
25-04-1850
Roermond
27-12-1935
Tilburg
Tilburg

HIER RUST
SIBILLA GOUDSMIT
WED. VAN H. A. HOLLANDER
GEB. TE ROERMOND 13 IJAR 5610 / 25 APRIL 1850
OVERL. TE TILBURG 1 TEBETH 5696 / 27 DEC. 1935
Z. R. I. V.

 

אשה יראת ה' היא תתהלל
פ"ט
מרת בריין בת ר' אברהם הלוי
אלמנת ר' נפתלי אברהם
ושם אמה שרה בלים
נדבת דוחה אותה להביא
נר תמיד אל בית תפלתנו
טתה עש"ק א' טבת ת'ר'צ'ו' לפ"ק
ת נ צ ב ה
טתה צריך להיות: מתה.
“Een vrouw die de Eeuwige vreest, die is te prijzen.” (1)
Hier rust
mevrouw Brein, dochter van de heer Avraham HaLevi,
weduwe van de heer Naftali Avraham
en de naam van haar moeder Bliem.
Haar vrijgevigheid drong haar een neer tamied (2)
naar ons gebedshuis te brengen.
Zij stierf op de dag voor de heilige sabbat 1 Tevet 5696 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Spreuken 31:30.
(2) Eeuwig brandende lamp, die onafgebroken brandt in de synagoge vóór de heilige arke.
Overleden: vrijdag 1 Tevet 5696 = 27 december 1935.
Geboorteakte nr.82, gemeente Roermond, d.d. 26-4-1850.
Overlijdensakte nr.802, gemeente Tilburg, d.d27-12-1935, vermeld -overleden op 27 december om 5 uur voormiddags.
Huwelijksakte nr. 32, gemeente Eindhoven, d.d. 19-12-1878.
Sibilla is dochter van Abraham Goudsmit, begraven Roermond (171)b-13 en Paulina Hertzberger, begraven in Eindhoven (163)327.
Sibilla is de echtgenoot van Hartog Abraham Hollander, begraven in Tilburg (206)115.
2017/09/19
alie_b