Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23463]

(206)041
Andriesse
Carolina
Kooperberg
Alexander Kooperberg
Levie Andriesse & Aaltje Levinson
25-8-1861
Tilburg
26-6-1931
Tilburg
Tilburg
HIER RUST
CAROLINA ANDRIESSE
ECHTGTE. VAN ALEX KOOPERBERG
GEB. TE TILBURG 19 ELOEL / 25 AUG. 5622
ALDAAR OVERL. 11 TAMMOEZ / 26 JUNI 5691.
Z. R. I. V.
אשה יראת ה' הוא תתהלל
פ"ט
מרת גאלדא בת ר' יהוד'
ושם אמה עלקילא
מתה בעש"ק י"א תמוז
ת'ר'צ'א' לפ"ק
ת נ צ ב ה
“Een vrouw die de Eeuwige vreest, die is te prijzen.” (1)
Hier rust
mevrouw Golda, dochter van de heer Jehoeda
en de naam van haar moeder Elkile (?).
Zij stierf op de dag voor de heilige sabbat 11 Tammoez
5691 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Spreuken 31:30.
Overleden: vrijdag 11 Tammoez 5691 = 26 juni 1931.
Geboorteakte nr. 369, gemeente Tilburg, d.d. 26-10-1861, vermeld - geboren  op 25 augustus om 11 uur voormiddags
Huwelijksakte nr. 120, gemeente Tilburg, d.d.18-6-1890.
Carolina Andriesse is dochter van Levie Andriesse en Aaltje Levinson,  begraven in Tilburg, (206)094 en (206)095.
Carolina is de echtgenote van  Alexander Kooperberg, begraven in Tilburg (206)040.
2017/09/20
alie_b