Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23882]

(214)001
Hartog
Clara
de Vos
Maurits de Vos
ca. 1786
Amsterdam
4-12-1856
7 Kislew 5617
's-Hertogenbosch
Vught
5-12-1856 / 8 Kislew 5617
Er is geen Nederlandse tekst.

פ"ט
אשה ישרה תמה וברה
מרת געללא בת ר' צבי
אשת כ' משה דע ôֿàָס
הלכה לעולמה אור ליום
ה' ז' כסליו ונקברה ביום
ויו עש"ק ח' בו ת'ר'י'ז'
ת נ צ ב ה

Hier rust
een oprechte, vrome en zuivere vrouw.
Mevrouw Gella, dochter van de heer Tsvi,
vrouw van de geëerde Mosje de Vos.
Zij ging naar haar eeuwigheid aan de vooravond van
donderdag 7 Kislew en werd begraven op
vrijdag, de dag voor de heilige sabbat 8 in die maand (in het jaar) 5617.
T.N.Ts.B.H.
Overleden: donderdag 7 Kislew 5617 = 4 december 1856.
Begraven: vrijdag 8 Kislew 5617 = 5 december 1856.
Overlijdensakte nr.552, 's-Hertogenbosch, d.d.4-12-1856, vermeld overleden 4-12-1856 om half 1 's nachts, oud 74 jaar , ouders N.N..
Zij is de echtgenote van Maurits de Vos, begraven Vught (214)055 .
2017/10/04
alie_b