Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23883]

(214)002
Kijser
Betje
Goudstikker
Elias Salomon Goudstikker
Isak Behrend Kijser
ca. 1801
Amsterdam
21-5-1838
's-Hertogenbosch
Vught
HIER RUST
BETJE GOUDSTIKKER
GEB. KEIJSER
OVERL. 22 MEI. 27 IJAR 5598
H. A. R. I. V.
פ"ט
אשה חשובה ומהוללה
מרת דבורה בת ר' איצק רופא
אשת ר' אלי' שושן גאלדשטיקקר
מתה ז"ך אייר ת'ק'צ'ח'
ת נ צ ב ה
Hier rust
een belangrijke en geprezen vrouw.
Mevrouw Debora, dochter van de heer Itsak, arts,
vrouw van de heer Elija (1) Sjoesjan Goldstikker.
Zij stierf op 27 (2) Ijar 5598.
T.N.Ts.B.H.
(1) De laatste letter - he - is vervangen door een afkortingsteken om mogelijke ontwijding van de naam van de Eeuwige te vermijden.
(2) Geschreven als “zuiver”.
Overleden: dinsdag 27 Ijar 5598 = 22 mei 1838.
Volgens de overlijdensakte nr.73 van 's-Hertogenbosch, d.d. 22-5-1838 is Betje Kijser overleden gisteren om half 12 's avonds, dus op 21 mei 1838.

Huwelijk in Amsterdam, d.d.26-8-1822, reg.4 fol.124v.
Zij is de eerste echtgenote van Elias Salomon Goudstikker, begraven Vught (214)095.
2017/10/04
alie_b