Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23884]

(214)003
Davids
Kaatje
Koetser
Meijer David Kutscher
ca. 1764
Moondorf bij Coblents (D)
6-3-1838
's-Hertogenbosch
Vught
8-3-1838 / 11 Adar 5698
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
אשת חיל יראת ה' כל ימי חייה,
פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה,
כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביוניה,
לדלים נתנה לחמה ועל חסרונם שתתה עינה,
ה"ה הצנועה והחסודה א"מ פראדכה
בת ר' טובי' אשת מאיר קוטשער
שהלכה לעולמה יום ד' י' אדר ונקברת
יום ה' י"א אדר ת'ק'צ'ח' לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
een flinke vrouw, die al haar levensdagen de Eeuwige vreesde.
Met wijsheid opende zij haar mond, vriendelijke onderwijzing lag op haar tong (1).
Haar hand breidde zij uit naar de ellendige, haar handen strekte zij uit naar haar nooddruftigen (2).
Aan de behoeftigen gaf zij haar brood (3) en over hun gebrek vloeide haar oog (4).
Dit is de bescheiden en de bevallige mevrouw FRADCHE,
dochter van de heer Tobia (5), vrouw van Me’ir Koets(j)er (?)
die naar haar eeuwigheid ging op woensdag 10 Adar en werd begraven
op donderdag 11 Adar 5598 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Spreuken 31:26.
(2) Zie Spreuken 31:20.
(3) Zie Spreuken 22:9.
(4) Deze vier regels rijmen op elkaar.
(5) De laatste letter - he - is vervangen door een afkortingsteken om mogelijke ontwijding van de naam van de Eeuwige te vermijden.
Overleden: woensdag 10 Adar 5698 = 7 maart 1838.
Begraven: donderdag 11 Adar 5698 = 8 maart 1838.
De achternaam wordt geschreven als Kutscher /Koetser/ Koetzer .
Overlijdensakte nr.139, 's-Hertogenbosch, d.d. 7-3-1838, vermeld - 74 jaar oud en overleden 6 maart om 6 uur 's avonds.
Echtgenote van (200)012 en moeder van (200)112, (31)l14-11, (214)283 en (164)01-12.
2018/02/10
Lejeune2011