Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23886]

(214)005
Leef, de
Jacob
David
Roosje Hijmans Cohen
ca. 1744
Oirschot
1-4-1834
's-Hertogenbosch
Vught
3-4-1834
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
יעקב איש תם וישר
עניו נדבן סבלן וכשר
קבץ ופזר צדקה לרשים
בדעת זן וכלכל הרעבים
בכל לב נפש ומאד עבד ה' אלהיו
ה"ה החבר ר' יעקב בן ר' דוד ז"ל
שהלך לעולמו ביום ג' כ"א א"ש
ונקבר ביום ה' כ"ג א"ש ת'ק'צ'ד'
ת נ צ ב ה
Hier rust
Ja’akov, een vroom en oprecht man (1).
Bescheiden, vrijgevig, geduldig en betrouwbaar.
Hij verzamelde en verspreidde liefdadigheid onder de berooiden.
Met overleg voedde en onderhield hij de hongerigen (2).
Met heel zijn ziel, zijn hart en zijn kracht diende hij de Eeuwige, zijn God.
Dit is de chaveer, de heer Ja’akov, zoon van de heer David, zijn aandenken zij tot zegen,
die naar zijn eeuwigheid ging op dinsdag 21 Adar II
en werd begraven op donderdag 23 Adar II 5594.
T.N.Ts.B.H.
(1) Job 1:1, met een verwijzing naar Genesis 25:27.
(2) Deze vier regels vormen een gedicht. De beginletters vormen de naam JA’AKOV.
Overleden: dinsdag 21 Adar II 5594 = 1 april 1834.
Begraven: donderdag 23 Adar II 5594 = 3 april 1834.
Overlijdensakte nr.187, gemeente 's-Hertogenbosch, d.d. 1-4-1834, vermeld 90 jaar oud en overleden 1-4-1834 om 12 uur namiddags.
2017/10/04
alie_b