Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23887]

(214)006
Hartogensis
Jacob
Lea Samuels Eliazar
Hertz Simons & Betje Mozer
ca. 1755
Planich in Pruissen
28-1-1832
's-Hertogenbosch
Vught
30-1-1832
Er is geen Nederlandse tekst.
ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים
פ"נ
איש נדיב הלך בתמים עמד בצדקתו
עד אסופו ב"ה היה מבטחתו צדקתו
היו טובים משביע לרעבים לרחוקים
ולקרובים באמונה במשאו ובמתנו
והיה מן המקשיבים לקול תורה
ותפלה משכימים ומעריבים שמו
היה נודע באהבים החבר ר'
יעקב בן ר' צבי
נפטר והלך לעולמו ביום שבת קודש
פרשת משפטים כ"ו לחדש שבט
שנת ת'ק'צ'ב' ונקבר ביום ב' כ"ח שבט
ת נ צ ב ה

 

“En Ja’akov ging zijns weegs en engelen Gods ontmoetten hem.” (1)
Hier rust
een vrijgevig man, onberispelijk wandelend, staande in zijn rechtvaardigheid
tot zijn einde. Hij vertrouwde op de Eeuwige. Zijn zekerheid en zijn rechtvaardigheid
waren goed. Hij verzadigde de hongerigen, hen die veraf waren
en hen die dichtbij waren. In getrouwheid was zijn doen en laten
en hij was onder degenen die aandachtig luisteren naar de stem van Tora
en gebed des morgens en des avonds. Zijn naam
was bekend onder de vromen (2), de chaveer, de heer
JA’AKOV, ZOON VAN DE HEER TSVI.
Hij overleed en ging naar zijn eeuwigheid op de dag van de heilige sabbat
van de parasja “Misjpatim” (3), de 26ste van de maand Sjevat
van het jaar 5592 en werd begraven op maandag 28 Sjevat.
T.N.Ts.B.H.
(1) Genesis 32:2.
(2) Letterlijk: “onder hen die liefhebben”. Zie http://steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/epidat?sel=lag&function=Ins&anzeige=classic&inv=0044, waar deze woorden worden vertaald met “sein Name war bekannt inmitten der Frommen”.
(3) De 18de Tora-afdeling, Exodus 21:1 t/m 24:18
Overleden: zaterdag 26 Sjevat 5592 = 28 januari 1832.
Begraven: maandag 28 Sjevat 5592 = 30 januari 1832.
Overlijdensakte nr.94 van gemeente 's-Hertogenbosch.
Hij is de echtgenoot van Lea Samuels Eliazar, begraven Vught (214)029.
Hun kinderen zijn geboren in 's-Hertogenbosch.
1.Betje, begraven Vught (214)086.
2.Mietje, begraven  Vught (214)014.
3.Samuel, begraven Vught (214)088.
4.Moses Jacob, begraven in Vught (214)054.
5.Jeronimus, begraven Vught (214) 212.
6.Louis, begraven in Vught (214)020.
7.Simon, geb. 9-10-1813 en overleden 20-2-1814 in 's-Hertogenbosch.

2017/10/04
alie_b