Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23888]

(214)007
Mergentheim
Hartog
Mozes
Catharina Abrahams
Mozes Hartog Mergentheim & Nanet N.N.
ca. 1741
Mergentheim
1-4-1831
's-Hertogenbosch
Vught
3-4-1831
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
איש הישר ונדיב בנדיבים
הלך בדרך טובים ומלחמו
נתן לרעבים והיה אחד ממשכימים
ומעריבים דחיל ורחים רבנן
ה"ה  כ"ה נפתלי הירץ בן
כ"ה משה ז"ל
נפטר בליל ש"ק י"ט ניסן
ונקבר ביום א' כ' ניסן
ת'ק'צ'א' לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
een man, oprecht en vrijgevig onder hen die vrijgevig zijn.
Hij bewandelde de weg der goeden, van zijn brood
gaf hij aan de hongerigen en hij was een van hen die des morgens
en des avonds in de kracht en de geest  van onze rabbijnen (bijeenkwamen).
Dit is (?) de geëerde heer Naftali Hirts, zoon van
de geëerde heer Mosje, zijn aandenken zij tot zegen.
Hij overleed in de nacht van de heilige sabbat 19 Niesan
en werd begraven op zondag 20 Niesan
5591 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
Overlijdensakte nr.189, gemeente 's-Hertogenbosch, d.d. 2-4-1831, vermeld overleden op 1 april om 6 uur namiddags, 90 jaar oud.
Hij is de echtgenoot van Catharina Abrahams, begraven Vught (214)023.
2020/10/31
meindert_w