Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23889]

(214)008
onbekend
21-12-1805
Vught
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
איש נעלה ויקר זריז היה
בעבודת ה' ערב ובוקר גם
הדריך את נערי בני ישראל
בדרך ישרה ללמד אותם
תורה ה"ח כ"ה דוד בן הגאון
אב"ד מו"ה אלי' ז"ל נפטר ביום
א' דר"ח ונקבר ביום ב' דר"ח
טבת שנת ת'ק'ס'ו' לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
een man, hoogstaand en dierbaar. Bedreven was hij
in de dienst aan de Eeuwige, des avonds en des ochtends. Ook
leidde hij de jongeren van de kinderen Israëls
op de rechte weg door hen te onderrichten in de
Tora. De chaveer, de geëerde heer DAVID, zoon van de ga’on (1),
de voorzitter van de rabbinale rechtbank, onze leraar, de rabbijn Elia (2), zijn aandenken zij tot zegen. Hij overleed op
de eerste dag van het begin van de nieuwe maand en werd begraven op de tweede dag van het begin van de nieuwe maand
Teveet van het jaar 5566 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Eretitel voor een groot rabbijn.
(2) De laatste letter - he - is vervangen door een afkortingsteken om mogelijke ontwijding van de naam van de Eeuwige te vermijden.
Overleden: zaterdag 30 Kislew 5566 = 21 december 1805
Begraven: zondag 1 Teveet 5566 = 22 december 1805.
2020/10/11
barend_e