Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23890]

(214)009
Vlijmen
Calman
Elisabeth Moerel
Emanuel Cohen & Sootje Cohen
27-1-1793
Vlijmen
2-12-1883
's-Hertogenbosch
Vught
CALMAN VAN VLIJMEN
OVERLEDEN IN 91 JARIGEN
OUDERDOM 2 DECEMBER 5644
פ"נ
איש זקן מאד ושבע ימים
לתומו הלך תמיד במישרים
ה"ה כ' קלונימוס המכונה
קלמן ב"כ מנחם הכהן
הלך לעולמו ביום א' ג' כסלו
שנת ת'ר'מ'ד' לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
een man, zeer oud  en van het leven verzadigd.
In zijn vroomheid wandelde hij altijd in oprechtheid.
Dit is de geëerde Klonimos, die genoemd wordt
Calman, zoon van de geëerde Menachem HaCohen.
Hij ging naar zijn eeuwigheid op zondag 3 Kislew
van het jaar 5644 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
Overleden: zondag 3 Kislew 5644 = 2 december 1883.
Overlijdensakte nr.636, gemeente 's-Hertogenbosch, d.d 3-12-1883, vermeld - overleden 2 december om 11 uur des morgens.
Huwelijk in Roosendaal, d.d.18-3-1821, akte 9.
Hij is de echtgenoot van Elisabeth Moerel, begraven Vught (214)272.
2017/10/04
alie_b