Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23892]

(214)011
Swaab
Duifje
Nathans
Hartogensis
Simon Hartogensis
ca. 1740
Mayense (B)
7-10-1813
's-Hertogenbosch
Vught
8-10-1813
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
אשת חיל טויבה בת מו"ה
נתן מצות ה' שמרה מטיבה
לעניים היא אשת המנוח כ"ה
שמעון בר צבי ז"ל נשמתה
עלתה י"ג תשרי ונקברת י"ד
תשרי שהיה עש"ק וערב
סכות שנת ת'ק'ע'ד' לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
de flinke vrouw Toibe, dochter van onze leraar, de rabbijn
Nathan. De geboden van de Eeuwige bewaarde zij. Zij deed wel
aan de armen. Vrouw van wijlen de geëerde heer
Sjim’on, zoon van Tsvi, zijn aandenken zij tot zegen. Haar ziel
steeg op op 13 Tisjrie en zij werd begraven op 14
Tisjrie, dat was de dag voor de heilige sabbat en de dag voor
Soekkot van het jaar 5574 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
Overleden: donderdag 13 Tisjrie 5574 = 7 oktober 1813.
Begraven: vrijdag 14 Tisjrie 5574 = 8 oktober 1813.
 .
Zij is de echtgenote van Simon Hartogensis, begraven Vught (214)012.
Hun zoon Herodes is ook begraven in Vught (214)027
2020/11/02
alie_b