Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23893]

(214)012
Hartogensis
Simon
Duifje Nathans Swaab
ca.1752
Planich (D)
2-5-1813
's-Hertogenbosch
Vught
3-5-1813
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
איש הישר בנדבים משביע לרעבים
לרחוקים ולקרובים שמו היה
נודע באהבים ה"ה ה"ר ר' שמעון
בר צבי נפטר בשני ימים לחדש
אייר ונקבר והלך לעולמו בשלשה
ימים לחדש אייר שנת חמשת
אלפים וה' מאות וע"ג ל"ע
תנוח ותעמיד לגורלך לקץ הימין
ת נ צ ב ה
תעמיד צ"ל תעמוד
Hier rust
een man, oprecht onder de edelen, die de hongerigen verzadigde,
hen die veraf en hen die dichtbij waren. Zijn naam was
bekend onder de vromen (1). Dit is de chaveer, de heer Sjim’on,
zoon van Tsvi. Hij overleed op de tweede dag van de maand
Ijar en werd begraven en ging naar zijn eeuwigheid op de derde
dag van de maand Ijar van het jaar vijf-
duizend vijfhonderd en 73 vanaf de schepping.
Gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen (2).
T.N.Ts.B.H.
(1) Letterlijk: “onder hen die liefhebben”. Zie http://steinheim-institut.de:50580/cgi-bin/epidat?sel=lag&function=Ins&anzeige=classic&inv=0044, waar deze woorden worden vertaald met “sein Name war bekannt inmitten der Frommen”.
(2) Daniël 12:13.
Overleden: 2 Ijar 5573 = 2 mei 1813.
Begraven: 3 Ijar 5573 = 3 mei 1813.
.
Hij is de echtgenoot van Duifje Nathans Swaab, begraven in Vught (214)011.
Hun zoon Herodes/Simon is begraven in Vught (214)027.
2017/10/05
alie_b