Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23895]

(214)014
Hartogensis
Mietje
Heijmans
Izak Heijmans
Jacob Hartogensis & Lea Eliazar
5-5-1794
Rotterdam
22-4-1856
Waalwijk
Vught
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"ט
אשת חיל יראת אלקים גומלת חסד
טובה לשמים ולבריות מרת מעהרלא
אשת כ' איצק היימàַנס יצ"ו מיושבי
ווàַהלווייק בת הח"ר יעקב ב"ר צבי
הàַרטàָכענסיס ז"ל ומרת לאה בת
ר' אליעזר נ"ע הלכה לעולמה אור
ליום ד' ח"י ניסן ונקברת למחרתו
יום ה' ג' חוה"מ פסח ת'ר'ט'ז' לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
een flinke, godvrezende vrouw die liefdadigheid bewees,
goed voor de hemel en voor de mensen. Mevrouw Merele,
vrouw van de geëerde Itsak Hijmans, zijn Rots moge hem bewaren en doen leven (1), van de inwoners van
Waalwijk, dochter van de chaveer, de heer Ja’akov, zoon van de heer Tsvi
Hartogensis, zijn aandenken zij tot zegen, en mevrouw Lea, dochter van
de heer Eli’ezer, zijn ziel is in de Hof van Eden. Zij ging naar haar eeuwigheid aan de vooravond
van woensdag 18 (2) Niesan en werd begraven de volgende dag,
op donderdag, de derde van de tussendagen van Pesach 5616 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Of: zijn Rots en Verlosser moge hem bewaren.
(2) Geschreven als “leven(d)”.
Overleden: woensdag 18 Niesan 5616 = 23 april 1856.
Begraven: donderdag 19 Niesan 5616 = 24 april 1856.
Overlijdensakte nr.41, gemeente Waalwijk, d.d. 23-4-1856, vermeld -   overleden op 22-4-1856 om 9 uur 's avonds.
Huwelijksakte nr. 60, gemeente 's-Hertogenbosch, d.d. 5-8-1818.
Haar ouders zijn begraven in Vught (214)006 en (214)029.
Zij is de echtgenote van Izak Heijmans, begraven in Vught (214)063.
2017/10/05
alie_b