Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23896]

(214)015
Holland
Aaltje
de Vos
Levie de Vos
ca. 1819
Wolbau (Dld)
28-7-1849
's-Hertogenbosch
Vught
30-7-1849
TER NAGEDACHTENIS
VAN
AALTJE HOLLAND
HUISVROUW
VAN DEN HEER
LEVIE DE VOS
OVERLEDEN
28 JULI 5609
H. A. R. I. V.
DOOR HARE DANKBARE
KINDEREN IN 5640
פ"ט
אשה ישרה
מרת פרàַדכא
אשת כ' יהודה
ליב דע פàָס
הלכה לעולמה
יום ש"ק ט' באב
ונקברה ביום ב'
י"א בו ת'ר'ט' לפ"ק
ת מ כ
Hier rust
een oprechte vrouw.
Mevrouw Fradche,
vrouw van de geëerde Jehoeda
Leib de Vos.
Zij ging naar haar eeuwigheid
op de dag van de heilige sabbat Tisj’a BeAv (1)
en werd begraven op maandag
11 in die maand (in het jaar) 5609 volgens de kleine telling.
Moge haar rustplaats heerlijk zijn (2).
(1) De vastendag van 9 Av.
(2) Zie Jesaja 11:10.
Overleden: zaterdag 9 Av 5609 = 28 juli 1849.
Begraven: maandag 11 Av 5609 = 30 juli 1849.
Huwelijk in 's-Hertogenbosch, d.d. 20-4-1849, akte 43.
Zij is de eerste vrouw van Levij Hertog de Vos, begraven in Vught (214)287 en zij brengt 2 kinderen mee.
Voordat de wettiging officieel is overlijdt Aaltje.
Haar kinderen Rebecca ( geb.1-2-1845) en Benjamin (geb.16-10- 1847 )    plaatsen in 1880 een steen op haar graf.
2017/10/05
alie_b