Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23897]

(214)016
Zeldenrust
Hartog
Joseph
1) Roosje Meijer Levie 2) Roosje Levie Levogel
Joseph Hartog Zeldenrust & Judiks Levi
ca. 1772
Amsterdam
3-7-1849
's-Hertogenbosch
Vught
4-7-1849
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
איש עשה צדקה בכל עת
כ' צבי בכ"ה יוסף זעלדענרוסט
נשמתו עלתה למרום יום ג'
י"ג תמוז ונקבר למחרתו ביום
י"ד תמוז ת'ר'ט' לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
een man die te allen tijde rechtvaardigheid (of: liefdadigheid) deed.
De geëerde Tsvi, zoon van de geëerde heer Joseef Zeldenrust.
Zijn ziel steeg op naar den hoge op dinsdag
13 Tammoez en hij werd begraven de volgende dag, op
de 14de dag van Tammoez 5609 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
Overleden: dinsdag 13 Tammoez 5609 = 3 juli 1849.
Begraven: woensdag 14 Tammoez 5609 = 4 juli 1849.
Overlijdensakte nr.367, gemeente 's-Hertogenbosch, d.d. 3-7-1849, vermeld - overleden om half 4 namiddag op 3 juli 1849.
1) Huwelijk met Roosje Meijer Levie, geboren circa 1792 en overleden 14-11-1831 in Amsterdam (oud 39 jaar).
Hun kinderen zijn geboren in Amsterdam.
1.Elizabeth, begraven Rotterdam Toepad (156)b 02-22
2.Joseph Hartog, begraven Diemen (400) a 28-32.
3.Saartje Hartog, geb.1-4-1819 en overleden 19-9-1874 Rotterdam.
4.Gompert Hartog, begraven in Vught (214)108.
5.Antje Hartog, geb 1822 en overleden 16-11-1831  Amsterdam
6.Mietje Hartog, geb.1823 en overleden 16-11-1831 Amsterdam
7.Karolina, geb.27-12-1824
8.Rijna, geb.1828 en overleden 4-1-1839 in 's-Hertogenbosch
9.Anna Powlona, geb.28-12-1830 en overl.18-11-1835 's-Hertogenbosch.

2) Huwelijk in 's-Hertogenbosch, d.d.12-3-1834, akte 29 met Roosje Levie Levogel. Zij is geboren 19-2-1812 in Amsterdam en overleden 1-7-1845 (akte 313) in 's-Hertogenbosch.
Hun zoon Gerrit, geb. 8-1-1836 en overleden 15-6-1854 's-Hertogenbosch

2017/10/05
alie_b