Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23898]

(214)017
Hartog
Elias
Aaltje Manus Emanuel
ca. 1762
Amsterdam
22-12-1848
's-Hertogenbosch
Vught
Er is geen Nederlandse tekst.
מצבת קברת
זקן ונשוא פנים
נצר משרש צדיק הקם על לכבוד ולתפארת
פרח מטהו ויהי מנהיג לעדתו לראשנו עטרת
תקוע  שופר בקול בעוד כחו אמיץ היה לו למשמרת
לעת זקנה מפיו נקראו התקיעות אחת לא נעדרת
יחידתו מרומים תשכון כי רק הגויה פה נקברת
ה"ה פו"מ כ"ה נפתלי בן הרב אב"ד
ור"מ מו"ה אלי' קיטצינגער ז "ל
גוע בהיותו בן פ"ז שנה ביום ו' עש"ק כ"ז
כסלו ויקבר ביום א' כ"ט בו שנת ת'ר'ט' לפ"ק
ת נ צ ב ה
DE OPGERICHTE STEEN VAN HET GRAF VAN
een oud en aanzienlijk man.
Telg van een rechtvaardige wortel die opschoot (?) tot eer en luister.
Zijn staf bloeide en hij werd bestuurder van zijn gemeente, kroon van ons hoofd.
Er werd luid op de ramshoorn geblazen (1) terwijl zijn sterke kracht hem tot bewaring was.
Ten tijde des ouderdoms werden uit zijn mond de tonen (van de ramshoorn) genoemd, er ontbrak er niet één.
Zijn ziel zal wonen in den hoge, want slechts het lichaam werd hier begraven (2).
Dit is de parnas en bestuurder, de geëerde heer NAFTALI, zoon van de rabbijn, de voorzitter van de rabbinale rechtbank,
onderwijzer en onze leraar de rabbijn Elia (3) Kitzinger, zijn aandenken zij tot zegen.
Hij gaf de geest, 87 jaar oud, op vrijdag, de dag voor de heilige sabbat, 27
Kislew en werd begraven op zondag 29 in die maand van het jaar 5609 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Meer voor de hand liggend: hij blies luid op de ramshoorn, maar dat staat er niet.
(2) Deze vijf regels rijmen op elkaar. De beginletters vormen de naam NAFTALI.
(3) De laatste letter - he - is vervangen door een afkortingsteken om mogelijke ontwijding van de naam van de Eeuwige te vermijden.
Overleden: vrijdag 27 Kislew 5609 = 22 december 1848.
Begraven: zondag 29 Kislew 5609 = 24 december 1848.
Overlijdensakte nr.709, gemeente 's-Hertogenbosch, d.d.22-12-1848, vermeld - overleden om 1 uur 's nachts.
2017/10/08
alie_b