Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23899]

(214)018
Emanuel
Eva
Davids
David Elias Davids
ca. 1768
Ellingen
1-7-1848
's-Hertogenbosch
Vught
3-7-1848
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"ט
האשה הישרה מ' יוכבד בת
מנחם אלמנת דוד דàַôֿידס ז"ל
נפטרה ביום ש"ק א' דר"ח תמוז
ונקברה ב' ב' בו שנת
ת'ר'ח' לפ"ק
ת נ צ ב ה
Hier rust
de oprechte vrouw, mevrouw Jochèvèd, dochter van
Menachem, weduwe van David Davids, zijn aandenken zij tot zegen.
Zij overleed op de dag van de heilige sabbat, de eerste dag van het begin van de nieuwe maand Tammoez
en werd begaven op maandag 2 in die maand (in het jaar)
5608 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
Overleden: zaterdag 30 Siwan 5608 = 1 juli 1848.
Begraven: maandag 2 Tammoez 5608 = 3 juli 1848.
Overlijdensakte nr.420, gemeente 's-Hertogenbosch, d.d.1-7-1848, vermeld overleden half 4 morgens en 80 jaar oud.
Zoon Elias is begraven in Vught (214)061.
2017/10/08
alie_b