Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23901]

(214)020
Hartogensis
Louis
Ester Philip Jacobs
Jacob Hartogensis & Lea Samuels Eliazar
31-5-1812
's-Hertogenbosch
24-11-1847
's-Hertogenbosch
Vught
26-11-1847
Er is geen Nederlandse tekst.

פ"נ
איש ירא אלקים אשר בחייו היה
מוהל גבאי דח"ק ג"ח וגבאי דארץ
ישראל ה"ה הח"ר יודא ליב בהח"ר
משה יעקב הארטאכענסיס ז"ל
נשמתו עלתה למרום ביום ה' י"ז
כסליו ונקבר למחרתו יום עש"ק
ח"י כסליו ת'ר'ח' לפ"ק
ת נ צ ב ה

 

Hier rust
een godvrezend man die tijdens zijn leven
besnijder was (en) bestuurder van de Chevrat Kadiejsa (1) “Gemiloet chassadim” (2) en inner van (de bijdragen voor) het land
Israël. Dit is de chaveer, de heer Juda Leib, zoon van de chaveer, de heer
Mosje Ja’akov Hartogensis, zijn aandenken zij tot zegen.
Zijn ziel steeg op naar den hoge op donderdag 17
Kislew en hij werd begraven de volgende dag, op de dag voor de heilige sabbat
18 (3) Kislew 5608 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Het Heilige Genootschap dat de begrafenissen verzorgt.
(2) Het bewijzen van liefdadigheid.
(3) Geschreven als “leven(d)”.
Overleden: donderdag 17 Kislew 5608 = 25 november 1847.
Begraven: vrijdag 18 Kislew 5608 = 26 november 1847.
Overlijdensakte nr.793 , d.d. 25-11-1847, 's-Hertogenbosch, vermeld overleden gisteren, dus 24-11-1847 om 10 uur 's avonds.
Huwelijk in Amsterdam, d.d.13-12-1838, reg.7 fol.108.

Hij is zoon van Jacob Hartogensis en Lea Eliazar, beiden begraven in Vught resp. (214)006 en (214)029. Ook Lodewijk genoemd.
Hun zoon Jacques is begraven in Vught (214)117.
2017/10/05
alie_b