Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23902]

(214)021
Lewijt
Engeltje
Hartogensis
Samuel Hartogensis
Hartog Isaac Lewijt & Klara Abraham Sanders
ca. 1809
Rotterdam
18-5-1847
's-Hertogenbosch
Vught
20-5-1847
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"ט
אשת חילעטרת בעלה גומלת
חסד בעלת מעשים טובים מרת
הענדלא אשת כהר"ר זאנוויל בהח"ר
ר' משה יעקב הארטאגענסיס ז"ל
נפטרת בשם טוב יום ג' ג" סיון
ונקברת יום ה' ערב שבועות
תר"ז לפ"ק
 תנצבה
Hier rust
een flinke vrouw, de kroon van haar man (1), liefdadigheid
bewijzend, goede daden verrichtend. Mevrouw
Hendele, vrouw van de geëerde rabbijn, rabbi Zanwil, zoon van de chaveer,
de heer Mosje Ja’akov Hartogensis, zijn aandenken zij tot zegen,
overleden in goede naam op dinsdag 3 Siwan
en begraven op donderdag, de dag voor Sjavoe’ot
5607 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Spreuken 12:4.
Overleden: dinsdag 3 Siwan 5607 = 18 mei 1847.
Begraven: donderdag 5 Siwan 5607 = 20 mei 1847.
Huwelijksakte nr. 42, gemeente Gouda, d.d. 14-5-1828.
Zij is de eerste vrouw van Samuel Hartogensis, begraven in Vught (214)088.
2017/10/05
alie_b