Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23903]

(214)022
Schlesinger
Asser
Sara de Hartog
Isaak PInkhoff & Rosalie Lewi
ca. 1782
Zary (Polen)
23-3-1846
's-Hertogenbosch
Vught
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
איש חסיד התהלך במישרים אוהב תורה
אוהב צדקה ה"ה התורני והמושלם במדות
מעולות פו"מ הח"ר אשר בהח"ר פינחס
שלעזינגער זצ"ל גבאי דח"ק ג"ח וגבאי
דתרומת הקדש לעניי ארץ הקדושה
נפטר יום ב' כ"ה אדר ונקבר יום ד' כ"ז בו
ת'ר'ו' לפ"ק לקחהו ה' לחזות בני עמו
ולבקר בהיכלו לקציר לפי חסד אשר
זרע לצדקה
ת נ צ ב ה

Hier rust
een vroom man, wandelend in oprechtheid, de Tora beminnend,
rechtvaardigheid beminnend. Dit is de Torageleerde en de volmaakte in
verheven regels (1), de parnas en bestuurder, de chaveer, de heer ASJER, zoon van de chaveer, de heer Pinchas
Schlesinger, het aandenken van een rechtvaardige zij tot zegen (2), bestuurder van de Chevra Kadiesja (3) “Gemiloet chassadim” (4) en inner
van de heilige bijdrage voor de armen van het Heilige Land.
Hij overleed op maandag 25 Adar en werd begraven op woensdag 27 in die maand
(in het jaar) 5606 volgens de kleine telling. De Eeuwige nam hem weg ten aanschouwen van zijn volksgenoten om zijn paleis te bezoeken en in genade te oogsten wat
hij door zijn rechtvaardigheid had gezaaid.
T.N.Ts.B.H.

 

(1) Volgens het boek “Verborgen in Brabantse bodem” van J. Bader: “volmaakt in de regels voor het oproepen (voor de Tora)”.
(2) Spreuken 10:7.
(3) Het Heilige Genootschap dat de begrafenissen verzorgt.
(4) Het bewijzen van liefdadigheid.
Overleden: maandag 25 Adar 5606 = 23 maart 1846
Begraven: woensdag 27 Adar 5606 = 25 maart 1846.
Huwelijksakte nr. 47, gemeente 's-Hertogenbosch, d.d.18-4-1834.
Hij is de echtgenoot van Sara de Hartog, begraven in Vught (214)073.
Hun zoon Pinkhof Moses werd begraven in Vught (214)247.
2017/10/05
alie_b