Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23904]

(214)023
Abrahams
Catharina
Mergentheim
Mozes Hartog Mergentheim
ca.1759
Frankfort/Pruissen
2-9-1844
's-Hertogenbosch
Vught
4-9-1844
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
אשה חסידה וצנועה
גבאה דח"ק ג"ח בק"ק ה' בוש
הלכה בתום כל ימיה כפה
פרשה לעני וידיה שלחה
לאביון מ' גיטכה בת כ' אברהם
אלמנת כ"ה נפתלי הירץ
מערגנטהיים ז"ל הלכה לעולמה
ביום ב' י"א אלול שנת ת'ר'ד'
לפ"ק וטמונה ביום ד' כ' בו
ת נ צ ב ה
Hier rust
een vrome en bescheiden vrouw,
bestuurster van de Chevra Kadiejsa (1) “Gemiloet Chassadim” (2) in de heilige gemeente H.Bos.
Zij wandelde in oprechtheid (3) al haar dagen. Haar hand
breidde zij uit naar de ellendige, haar handen strekte zij uit
naar de nooddruftige (4). Mevrouw Gietche, dochter van de geëerde Avraham,
weduwe van de geëerde heer Naftali Hirts
Mergentheim, zijn aandenken zij tot zegen. Zij ging naar haar eeuwigheid
op maandag 11 (5) Eloel van het jaar 5604
volgens de kleine telling en (werd) verborgen op woensdag 20 in die maand.
T.N.Ts.B.H.
(1) Het Heilige Genootschap dat de begrafenissen verzorgt.
(2) Het bewijzen van liefdadigheid.
(3) Zie Spreuken 10:9.
(4) Spreuken 31:20.
(5) Moet zijn: 18.
Overleden: maandag 18 Eloel 5604 = 2 september 1844.
Begraven: woensdag 20 Eloel 5604 = 4 september 1844.
Overlijdensakte nr.438, gemeente 's-Hertogenbosch, d.d.3-9-1844, vermeld - overleden gisteren dus 2 september om 2 uur namiddags en bijna 85 jaar oud.
2017/10/05
alie_b