Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23905]

(214)024
Pinto
Bernisse
Hartog
Kann
Hirschel Kann
Jacob Pinto & Levia Zurkann
ca.1777
Amsterdam
30-1-1842
's-Hertogenbosch
Vught
Er is geen Nederlandse tekst.
האשה הישרה והתמימה
מרת ברענדלה
בת הישר והתמים פו"מ דק"ק אמשטרדם
כ"ה יאקב פינטא זצ"ל
אלמנת הישר והתמים פו"מ דק"ק האג
כ"ה הירשל קן זצ"ל
נפטרת ביום א' י"ט לחדש
שבט שנת ת'ר'ב' ונקברת
פה תחת מצבת האבן הזאת
ת נ צ ב ה
De oprechte en onberispelijke vrouw
mevrouw BRENDELE,
dochter van de oprechte en onberispelijke parnas en bestuurder van de heilige gemeente Amsterdam,
de geëerde heer JACOB PINTO, het aandenken van een rechtvaardige zij tot zegen (1),
weduwe van de oprechte en onberispelijke parnas en bestuurder van de heilige gemeente Haag,
de geëerde heer HIRSJEL KAN, het aandenken van een rechtvaardige zij tot zegen (1),
overleden op zondag 19 van de maand
Sjevat van het jaar 5602 en begraven
hier onder deze opgerichte steen.
T.N.Ts.B.H.
(1) Spreuken 10:7.
Overleden: zondag 19 Sjevat 5602 = 30 januari 1842.
Overlijdensakte nr.87, gemeente 's-Hertogenbosch, d.d. 31-01-1842, vermeld - overleden gisteren dus 30 januari om 10 uur des morgens, 65 jaar oud en weduwe.
Zoon Jacob Moses Kann is begraven in Vught (214)067 .
2017/10/05
alie_b