Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23906]

(214)025
Marcus
Geertruida
Sodok
de Leeuw
Heijman Jacob de Leeuw
Sodok Marcus & Maleo Mozes Prins
ca. 1783
Doetinchem
24-11-1841
's-Hertogenbosch
Vught
26-11-1841
Er is geen Nederlandse tekst.
אשה יקרה צנועה וחסודה
צדקה וג"ח לעשות חמדה
מחזיקי ולומדי תורה מאוד כבדה
מאהבה ויראה את ה' עבדה
ה"ה מ' געלה בת ה"ח ר' צדוק
שנשמתה עלתה למרום ליל ה' י"ב כסליו
ונקברה ביום וי"ו ערב ש"ק י"ג כסליו
שנת
רבת בנים אומללה
ת נ צ ב ה
אנא ה' זכור לי
זכות אמי הקדושה
יעקב דע לעהוו
Hier rust
een oprechte, bescheiden en deugdzame vrouw.
Rechtvaardigheid en liefdadigheid doen was haar begeren.
Hen die vasthouden aan de Tora en die bestuderen eerde zij zeer.
Uit liefde en vreze diende zij de Eeuwige (1).
Dit is mevrouw GELLA, dochter van de chaveer, de heer Tsadok,
wier ziel opsteeg naar den hoge in de nacht van donderdag 12 Kislew
en die werd begraven op vrijdag, de dag voor de heilige sabbat, 13 Kislew
van het jaar
“Wie rijk was aan kinderen verwelkt” (2).
T.N.Ts.B.H.
Ach, Eeuwige, reken mij toe
de verdiensten van mijn heilige moeder!
Ja’akov de Leeuw.
(1) Deze vier regels rijmen op elkaar.
(2) 1 Samuël 2:5. De gemarkeerde letters hebben de waarde 602.
Overleden: donderdag 12 Kislew 5602 = 25 november of woensdagavond 24 november 1841.
Begraven: vrijdag 13 Kislew 5602 = 26 november 1841.
Overlijdensakte nr.463, gemeente 's-Hertogenbosch, d.d.25-11-1841, vermeld -  overleden 24/11 om 10 uur 's avonds,  58 jaar oud.
Haar echtgenoot is begraven Middelburg-Walensingel (202) 38-3.
Hun zoon Abraham is begraven Vught (214)062.
2017/10/05
alie_b