Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23908]

(214)027
Hartogensis
Herodes
Simon
Sara Kann
Simon Hartogensis & Duifje Nathans
ca.1770
Planich (Pruissen)
14-1-1845
's-Hertogenbosch
Vught
17-1-1845
Er is geen Nederlandse tekst.
צבי
בנה בית תפלה לכבוד נורא עלילה
נתנו מתנה לעדתו עם סגלה
[..........] גבול בית עלם בהשכל וחכמה
בעיר בוש נהג הקהלה חמשים שנה
שנים רב אבייו גם [..........] רב נערות
צדקה והכנסת כלה בעיניו יקרות
להטיב עם עניי אדמת קדש נכסף
תרומת הקדש בנפש חפצה אסף
חלף צדקו במרום תקנו רמה
וזכרונו לברכה על פני האדמה
ה"ה הישיש הנכבד פו"מ הח" ר
צבי בן הח"ר שמעון הארטאכענסיס ז"ל
נפטר יום ג' ו' שבט ונקבר עש"ק ט' בו ת'ר'ה'
ת נ צ ב ה

 

TSVI
Hij bouwde een huis van gebed tere ere van Hem die geducht is van daden (1).
Hij gaf een geschenk aan zijn gemeente, Gods eigen volk (2).
[..........] de grens van de begraafplaats met verstand en wijsheid.
In de stad Bos bestuurde hij de gemeente vijftig jaar.
[..........] (3)
Liefdadigheid en uithuwelijking waren in zijn ogen kostbaar.
Het volk van de armen van het heilige land wel te doen was zijn begeerte.
De heilige bijdrage verzamelde hij met een bereidwillig gemoed.
In ruil voor zijn gerechtigheid zal in den hoge zijn positie hoog zijn
en de herinnering aan hem zal tot zegen zijn op de aardbodem (4).
Dit is de bejaarde, de geëerde parnas en bestuurder, de chaveer, de heer
TSVI, zoon van de chaveer, de heer Sjim’on Hartogensis, zijn aandenken zij tot zegen.
Hij overleed op dinsdag 6 Sjevat en werd begraven op de dag voor de heilige sabbat 9 in die maand (in het jaar) 5605.
T.N.Ts.B.H. (5)

(1) Psalm 66:5.
(2) Zie o.a. Deuteronomium 7:6.
(3) In deze, voor mij onbegrijpelijke regel komt een lettercombinatie voor die volgens Ury Link Av Beet Din = “voorzitter van het rabbijnse rechtbank” betekent.
(4) Deze 10 regels vormen een gedicht. De vertaling is niet meer dan een proeve.
(5) Ik had veel moeite met het ontcijferen van de tekst, waarmee ook Ury Link problemen had, getuige zijn opmerking: “Een aantal regels waren mij niet duidelijk”.
Overleden: dinsdag 6 Sjevat 5605 = 14 januari 1845.
Begraven: vrijdag 9 Sjevat 5605 = 17 januari 1845.

 

Overlijdensakte, gemeente 's-Hertogenbosch, vermeld - overleden op 14 januari om 7 uur des morgens. 
Zijn ouders zijn begraven in Vught (214)012 en (214)011.
Herodes is de echtgenoot van Sara Kann, begraven in Vught (214)044.
Hun zoon Bernardus is begraven in Vught (214)042.
2022/09/07
meindert_w