Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23910]

(214)029
Eliazar
Lea
Samuels
Hartogensis
Jacob Hartogensis
Samuel Eliazar & Rebecca Simons
ca. 1770
Rotterdam
16-7-1818
's-Hertogenbosch
Vught
17-7-1818
Er is geen Nederlandse tekst.
והיית עטרת ותפארת ביד ד'
למרום עלתה מקום מחצבה
אשה יראת ה' מאוד הוללה
הרימה פעמיה בדרך הישרה
כפיה לעמי ולאביון פרשה
באמרות הקדושות דמיונה
האשה החשובה הצנועה
והחסודה א"ח מרת לאה בת כ'
אליעזר ז"ל אשת החבר יעקב
שליט נפטרת יום ה' לעת ערב
ונקברת למחרתו יום וי"ו עש"ק
י"ג תמוז שנת ה'ת'ק'ע'ח' לב"ע
ת נ צ ב ה

 

“Gij zult een sierlijke kroon in de hand van de Eeuwig zijn.” (1)
Naar den hoge, de plaats waar zij vandaan kwam, steeg op
een vrouw die de Eeuwige vreesde en zeer werd geprezen.
Zij richtte haar schreden op de rechte weg.
Haar handen breidde zij uit naar de ellendige en de nooddruftige (2).
In de heilige woorden was haar gelijkenis.
De belangrijke, bescheiden
en deugdzame vrouw, de flinke vrouw LEA, dochter van de geëerde
Eli’ezer, zijn aandenken zij tot zegen, vrouw van de chaveer Ja’akov
Sjalit, overleden op donderdag ten tijde des avonds
en begraven de volgende dag, op vrijdag, de dag voor de heilige sabbat
13 Tammoez van het jaar 5578 sinds de schepping der wereld.
T.N.Ts.B.H.

(1) Jesaja 62:3.
(2) Zie Spreuken 31:20.
Overleden: donderdag 12 Tammoez 5578 = 16 juli of woensdagavond 15 juli 1818.
Begraven: vrijdag 13 Tammoez 5578 = 17 juli 1818.

 

Overlijdensakte nr.242, d.d. 16-7-1818, gemeente 's-Hertogenbosch, vermeld overleden heden om 7 uur namiddag,  48 jaar oud.
Zij is de echtgenote van Jacob Hartogensis, begraven in Vught (214)006.
2020/11/02
alie_b