Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23911]

(214)030
Frenkel
Isaac
Samuel
ca. 1745
Mark in Brandenburg
24-12-1816
's-Hertogenbosch
Vught
25-12-1816
Er is geen Nederlandse tekst.
יצחק נבחר לעולה תמימה
לפ"ק
כל העובר ישם ויאבל על ההיא
שופרא דבעלי אר' עא שנתו אם'
ואמרי שפר היה רועה נאמן לבית
יעקב במדינות בראכנד וזעלאנד
זה י"ג שנים ה"ה הרב המובהק הגאון
הגדול כ' מהור"ר יצחק זצ"ל בן כ"ה
שמואל ז"ל נתבקש בישיבה של
מעלה יום ג' ונבקר יום ד' וי"ו
טבת ה'ת'ק'ע'ז' לבריאת עולם
זכותו יעמד לדור דורים אמן
ת נ צ ב ה
מהור"ר מורי הגדול ורב רבי
“Jitschak werd uitgekozen voor een onberispelijke opgang.” (1)
volgens de kleine telling.
Een ieder die voorbijgaat zal opletten en rouwen om deze
kostbare mens, mijn echtgenoot in zijn 71ste jaar [..........
..........] hij was een getrouwe herder van het huis
Ja’akov in de staten Braband en Zeeland
gedurende 13 jaar. Dit is de uitmuntende rabbijn, de grote ga’on (2)
de geëerde grote leraar en rabbijn, rabbi JITSCHAK, het aandenken van een rechtvaardige zij tot zegen (3), zoon van de geëerde heer
Sjmoe’eel, zijn aandenken zij tot zegen. Hij werd opgeroepen voor de vergadering in den
hoge op dinsdag en hij werd begraven op woensdag 6
Teveet 5577 sinds de schepping der wereld..
Zijn verdienste zal blijven bestaan van geslacht tot geslacht. Amen.
T.N.Ts.B.H.
(1) Voor zover ik heb kunnen nagaan hebben deze woorden betrekking op de binding van Jitschak (zie Genesis 22). Het Hebreeuwse woord - ‘ola - dat ik hier met “opgang” heb vertaald, is in feite een brandoffer dat in rook opgaat. De gemarkeerde letters hebben de waarde 507 en verwijzen naar het geboortejaar 5507 (1746/1747).
(2) Rabbijnse eretitel.
(3) Spreuken 10:7.
Overleden: dinsdag 5 Teveet 5577 = 24 december 1816.
Begraven: woensdag 6 Teveet 5577 = 25 december 1816.
Overlijdensakte nr.446, d.d.24-12-1816, 's-Hertogenbosch, vermeld overleden gisteren, dus 23-12-1816 om 11 uur 's-avonds en 75 jaar oud.
2017/10/05
alie_b