Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23912]

(214)031
Seijffers
Elias
ongehuwd
Meijer Salomon Seijffers & Lena Eleazar van Halder
1805
's-Hertogenbosch
2-1-1855
's-Hertogenbosch
Vught
4-1-1855
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
הבחור הישר הלך באמונה
כל הימים  ה"ה אליעזר בן
פו"מ אברהם שמעי ז"ל
הלך לעולמו ביום ג'  י"ב
טבת ונקבר ביום ה'  י"ד בו
שנת תרט"ו לפ"ק
תנצבה
Hier rust
de vrijgezel Hirsj. Hij wandelde in goed
vertrouwen alle dagen. Dit is de geëerde Eli’ezer, zoon van
de parnas en bestuurder, de geëerde Avraham Sjim’i, zijn aandenken zij tot zegen.
Hij ging naar zijn eeuwigheid op dinsdag 12
Teveet en werd begraven op donderdag 14 in die maand
van het jaar 5615 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
Overleden: dinsdag 12 Teveet 5615 = 2 januari 1855.
Begraven: donderdag 14 Teveet 5615 = 4 januari 1855.
Overlijdensakte nr.2, d.d 2-1-1855, 's-Hertogenbosch vermeld, overleden om 9 uur des morgens en 50 jaar oud.
Hij is de zoon van Meijer Seijffers en Lena Eliazar, begraven in Vught (214)034.
2017/10/05
alie_b