Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23915]

(214)034
Seijffers
Meijer
Salomon
Lena Eliazar van Halder
Salomon Seijffers & Amalia Salomons
ca.1776
Bettendorf (Dld)
19-12-1852
's-Hertogenbosch
Vught
21-12-1852
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"נ
פו"מ כמר אברהם שמעי' בן
כ' שלמה סייפפערס • נפטר
בש"ט יום א' ח' טבת
ונקבר ביום ג' יוד בו ת'ר'י'ג' לפ"ק
=====================
אברהם שב למקומו
שבע ימים ושבע רצון
ממסת נדבת ידו
עזר דל יתום ואביון
יהי לברכה זכרונו
ה' ישלם לו כפעלו
ת נ צ ב ה
Hier rust de parnas en bestuurder, de geëerde heer Avraham Sjema’ja (1), zoon van
de geëerde Sjlomo Sijffers. Hij overleed
in goede naam op zondag 8 Teveet
en werd begraven op dinsdag 10 in die maand (in het jaar) 5613 volgens de kleine telling.
====================================================================
Avraham keerde naar zijn woonplaats terug (2),
van het leven verzadigd en tevreden.
Naar de mate van zijn vrijwillige gaven (3)
hielp hij berooide, wees en nooddruftige.
Moge zijn aandenken tot zegen zijn.
De Eeuwige zal hem belonen volgens zijn werken (4).
(1) De laatste letter - he - is vervangen door een afkortingsteken om mogelijke ontwijding van de naam van de Eeuwige te vermijden.
(2) Genesis 18:33.
(3) Zie Deuteronomium 16:10.
(4) Deze zes regels zijn in dichtvorm. De beginletters vorm de namen A SJEMA’JA.
Overleden: zondag 8 Teveet 5613 = 19 december 1852.
Begraven: dinsdag 10 Teveet 5613 = 21 december 1852.
Overlijdensakte nr.633, gemeente 's-Hertogenbosch, d.d. 20-12-1852, vermeld - overleden gisteren dus 20 december om half 12 voormiddags
Huwelijk in 's-Hertogenbosch, d.d.26-10-1800.
Hij is de echtgenoot van Lena Eliazar van Halder(en), begraven in Vught. Zij staat wel in het register van de begraafplaats, maar heeft geen steen.
Hun kinderen zijn geboren in 's-Hertogenbosch.
1.Salomon Meijer, begraven in Vught (214)057.
2.Elias, begraven in Vught (214)031.
3.Marcus Meijer, begraven inVught (214)284
4.Eva/Sophia, begraven in Werkendam (148)015
5.Jeannette, begraven in Schijndel (27)02.
6.Judith, begraven in Vught (214)225.
7.David, begraven in Gouda /Wageningen (136)290.
8.Moses, begraven in Vught (214)286.
9.Betje, begraven in Vught (214)047.
10.Levi, geboren 19-10-1829 en overleden 20-7-1891 in Uden.

2017/10/05
alie_b