Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23917]

(214)036
Mariks
Geertruida
Seijffers
Salomon Meijer Seijffers
David Mariks & Merie Sander
15-8-1802
Eijsden
27-6-1852
's-Hertogenbosch
Vught
28-6-1852
Er is geen Nederlandse tekst.
ותלקח אסתר אל בית המלך
שכבי פה עד יבוא גורלך
ותחי נפשך כפי טוב מעללך
כי אהבת טוב ותשנאי רשע
חמדת דרכי אל וסרת מפשע
ה"ה אשת חיל עטרת בעלה
ותפארת בניה מרת אסתר גיטכ'
אשת כ' שלמה סייפפערס הלכה
לעולמה בשם טוב יום א' יוד
תמוז ונקברה ביום ב' י"א בו
ת'ר'י'ב' לפ"ק
ת נ צ ב ה

מעללך צ"ל מעלליך

“En Ester werd naar het huis des konings gebracht.” (1)
Lig hier tot jouw bestemming zal komen (2)
en moge je ziel leven volgens het goede van je daden.
Want jij had het goede lief en haatte goddeloosheid (3).
Jij begeerde de wegen van God en je week van de zonde (4).
Dit is de flinke vrouw, de kroon van haar man (5)
en de luister van haar kinderen. Mevrouw ESTER GITCHE,
vrouw van de geëerde Sjlomo Sijffers. Zij ging
naar haar eeuwigheid in goede naam op zondag 10
Tammoez en werd begraven op maandag 11 in die maand
(in het jaar) 5612 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.

(1) Ester 2:8.
(2) Een verwijzing naar Daniël 12:13.
(3) Zie Psalm 45:8.
(4) Deze vier egels zijn in dichtvorm.
(5) Spreuken 12:4.
Overleden: zondag 10 Tammoez 5612 = 27 juni 1852.
Begraven: maandag 11 Tammoez 5612 = 28 juni 1852.

 

Huwelijksakte nr. 103, gemeente 's-Hertogenbosch, d.d.29-9-1828.
Zij is de eerste echtgenote van Salomon Seiffers, begraven Vught (214)057.
Zij krijgen samen 10 kinderen.
2017/10/05
alie_b