Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23921]

(214)039
Goudsmit
Sara
Samuel
de Jongh
Mozes de Jongh
ca.1772
18-3-1851
Heusden
Vught
19-3-1851
Er is geen Nederlandse tekst.
ותמת שרה
פ"ט
אשה חשובה וצנועה הלכה כל
ימיה בדרך הישר ה"ה
אשת חיל מרת שרה אשת משה
דע יונג נולדה ליל ש"ק כ"ו תמוז
נפטרה בשיבה טובה בפורים
ונקברה למחרתו יום ד' ט"ו אדר שני
ת'ר'י'א לפ"ק
ת נ צ ב ה
“En Sara stierf.” (1)
Hier rust
een belangrijke en bescheiden vrouw. Zij bewandelde al
haar dagen de weg van de oprechtheid. Dit is
de flinke vrouw, mevrouw SARA, vrouw van Mosje
de Jong. Zij werd geboren in de nacht van de heilige sabbat 26 Tammoez.
Zij overleed in hoge ouderdom op Poerim
en werd begraven de volgende dag, op woensdag 15 Adar II
5611 volgens de kleine telling.
T.N.Ts.B.H.
(1) Genesis 23:2.
Geboren: zaterdag 26 Tammoez (jaartal ontbreekt).
Overleden: dinsdag 14 Adar II 5611 = 18 maart 1851.
Begraven: woensdag 15 Adar II 5611 = 19 maart 1851.

Overlijdensakte nr.9, gemeente Heusden, d.d.18-03-1852, vermeld - overleden 18 maart om 7 uur voormiddags en 79 jaar oud. (geen namen van ouders of geboorteplaats bekend).
Zij is de echtgenote van Mozes de Jongh, begraven in Vught (214)036. 
2020/11/02
alie_b