Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23924]

(214)042
Hartogensis
Bernardus
Rebecca Cassel
Herodes Hartogensis & Sara Kann
ca. 1793
s-Hertogenbosch
9-1-1870
Rotterdam
Vught
12-1-1870
Er is geen Nederlandse tekst.
נרדי נתן ריחו
נתיב אל מות יקו נטע צבי בחכמתו
דבק בביתו באביו הראה פזרונו
בתמוך שאר גם במעשהו לטוב אדמתו
עבור זאת רק שלום וברכה זכרונו
ה"ה הישיש הקצין כהר"ר נתן דב
המכונה בער בן פו"מ כהר"ר צבי
המכונה הירש הàַרטàָכענסיס ז"ל
גויעתו זקן ושבע ימים בעיר רàָטטערãַם
אור ליום ב' ח' שבט וקבורתו בכבוד
בקברו אשר כרה לו סמוך לעיר בוש
ביום ד' יוד בו שנת מלאכיו
יצוה לך לשמרך לפ"ק
ת נ צ ב ה

הערות של אורי לינק:
סכום האותיות המודגשות הן 1870 שהיא שנת תר״ל
תאריך הפטירה הלועזי הוא 10-1-1870
יקו   = יתכן שזה בא מהשורש קווה  מלשון לקוות ,לחכות לדבר מה ופה הכוונה אולי היא, ״ לנתיב אלמות קיוה נטע צבי בחכמתו״
נטע משמש לעיתים גם כינוי לשם נתן  וצבי הוא שם אב הנפטר ופה יש משחק מילים הנטע של הצבי.

"Mijn nardus gaf zijn geur"(1)
Het pad der onsterfelijkheid (2) verwachtte hij. Hij plantte een sieraad in zijn wijsheid.
Hij was verkleefd aan zijn huis en aan zijn vader. Hij toonde zijn verstrooiing
door steun aan anderen en ook door zijn daden ten gunste van zijn (geboorte)grond.
Daarom is de herinnering aan hem alleen maar vrede en zegen (3).
Dit is de bejaarde leidsman, de geëerde rabbijn, rabbi NATHAN DOV,
die wordt genoemd BER, zoon van de parnas en bestuurder, de geëerde rabbi Tsvi,
die wordt genoemd Hirsj Hartogensis, zijn aan denken zij tot zegen.
Hij overleed oud en van het leven verzadigd in de stad Rotterdam
aan de vooravond van maandag 8 Sjevat en zijn eervolle begrafenis was
in zijn graf dat voor hem gedolven werd dicht bij de stad Bosch
op woensdag 10 in die maand van het jaar "Zijn engelen
zal Hij aangaande u gebieden dat zij u behoeden" volgens de kleine telling.
T.N.Ts>B.H.

(1) Hooglied 1:12. “Gaf” is in het Hebreeuws NATHAN.
(2) Ook te lezen als: het pad naar de dood.
(3) Vertaling onzeker. Deze vier regels rijmen op elkaar. De groter geschreven letters vormen de naam NATHAN DOV BER Z (de Z begrijp ik niet).
(4) Psalm 91:11. De gemarkeerde letters hebben de waarde 630.
Overleden: maandag 8 Sjevat 5630 = 10 januari 1870.
Begraven: woensdag 10 Sjevat 5630 = 12 januari 1870.
Overlijdensakte nr.83, gemeente Rotterdam, d.d.10-1-1870 vermeld -  overleden op 9-1-1870 om 10 uur namiddag.
Huwelijksakte nr. 40, gemeente 's-Hertogenbosch, d.d.26-5-1819.

Bernardus is de zoon van Herodes Hartogensis en Sara Kann, begraven in Vught, (214)027 en (214)044.
Zijn echtgenote is begraven in Vught (214)058.
Hun kinderen zijn geboren in 's-Hertogenbosch.
1.Dorothea, begraven  Rotterdam-Dijkstraat (171)02-08.
2.Jozeph, begraven in Vught (214)043.
3.Sara, geb.16-6-1824.
4.Rosalia,geb.15-8-1825 en begraven in Deutz(D)
5.Simon, geb.7-2-1827.
6.Rosamunde, geb. 1-1-1829
7.Mozes, geb.30-3-1830 en overleden 20-7-1845  in Deventer.
8.Jeannette, geb.15-2-1832.

2017/10/08
alie_b