Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[23925]

(214)044
Kann
Sara
Hartogensis
Herodes Hartogensis
Lazarus Kann & Susanna Boas
11-3-1766
's-Gravenhage
21-4-1822
's-Hertogenbosch
Vught
22-4-1822
Er is geen Nederlandse tekst.
פ"ט
אשה יראת ה' היא תתהלל
החשובה הצנועה והחסודה
אשת חיל מרת שרה רחל
בת המנוח כ"ה אלעזר קן
ז"ל אשת פו"מ כ"ה צבי
שליט"א נפטרת יום א'
א' דר"ח אייר ת'ק'פ'ב'
ונקברת ממחרתו
ת נ צ ב ה
שליט"א = שיחיה לאורך ימים טובים אמן
שליט"א = שיזכה לאורך ימים טובים אמן
Hier rust
“een vrouw die de Eeuwige vreest, die is te prijzen” (1),
de belangrijke, de bescheiden en de bevallige
flinke vrouw, mevrouw Sara Rachel,
dochter van wijlen de geëerde heer El’azar Kan,
zijn aandenken zij tot zegen, vrouw van de parnas en bestuurder, de geëerde heer Tsvi,
dat hem vele goede dagen beschoren mogen zijn, amen. Zij overleed op zondag,
de eerste dag van het begin van de nieuwe maand Ijar 5582 volgens de kleine telling
en werd de volgende dag begraven.
T.N.Ts.B.H.
(1) Spreuken 31:30.
Overleden: zondag 30 Niesan 5582 = 21 april 1822.
Begraven: maandag 1 Ijar 5582 = 22 april 1822.
Overlijdensakte van gemeente 's-Hertogenbosch, d.d.22-4-1822 vermeld - overleden 21 april om half 3 middag en 56 jaar oud. 
Zij is de echtgenote van Herodes Hartogensis, begraven in Vught (214)027.
2017/10/06
alie_b