Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3561]

(101)05
3
Os,van
Leon
Yehuda z.v. Moshe Ya'akov(zie opm.)
Fraatje van Os
Mozes Jacob van Os & Fronika Amsel
09-06-1798(zie opm.)
25 Sivan 5558
Nijmegen(zie opm.)
12-03-1875
5 Adar II 5635
Oss
Geffen
LEVIJ JACOB VAN O[SS}
Overleden [te Osch]
12 Ma[art 1874] (**)
in den [ouderdom van 73 Jaren](88)
[Z.A.R.I.V.]
De steen is slechts heel gedeeltelijk gefotografeerd. 
De Nederlandse tekst is daarom gedeeltelijk weggevallen.
Ook in de bron (*) is de foto van slechte kwaliteit en moeilijk te lezen.
De Nederlandse tekst is echter aangevuld vanuit deze bron (aanvullingen tussen vierkante haakjes)

(*)-"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker-pag.121-
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X

(**)-Het is niet zeker dat de steen aangeeft 1874 en niet 1875, en de leeftijd van 73 of misschien 78 of 79 jaar.De kwaliteit van de foto in de bron maakte het niet mogelijk vast te stellen wat er werkelijk staat.

In deze bron is dit graf nr.5

Het boek van J.Becker, als ook de verdere bronvermeldingen (zie hiervoor "Primaire resultaten van genealogisch onderzoek) geven onomstoten aan, dat de famiienaam gespeld wordt Van Os, en niet van Van Oss, zoals in de tekst van de steen staat.
אבי מורי
כ יהודה בהר משה יצחק
פאן אסם שהלך לעולמו
ביום עשק ה אדר שני
שנת תרלה לפק
תנצבה
שתי השורות הראשונות הן
פ"נ
לזכרון

והושלמו מתוך:-
(*)-"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker-pag.121-
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X


Hier Rust
Ter Herinnering
aan mijn vader en leraar
de ge'eerde Yehuda zoon van de  heer rabbi Moshe Ya'akov
van Oss, die naar zijn Eeuwigheid ging 
op de vooravond van (vrijdag) de Heilige Shabbath
5 Adar II 
in het jaar4e 5635

T N Ts B H 
[Bron:-DB van Nijmegese Joodse families bij Akevoth]
Geboorte en andere details:-

1)-Besnijdenisregister DB:-1230/07 nr.051 van 16-06-1798
     Levij z.v. Jacob
     Besneden op 2 Tammoez 5558-16-06-1798 als
     Leeb z.v. Ya'akov Os
    
Het register geeft aan als adres:-Oss.Het is daarom niet zeker, dat de geboorteplaats Nijmegen, als door J.Becker juist is.


2)-De DB van Nijmeegse Joodse families geeft hem als Levij Jacob als 5e kind van Jacob Levij (Hebr.Ja'acov ben Leeb Bas) en Fronika Amsel
(Hebr.Fromet bat Asjer Ansjel Se'gal), geboren 08-06-1798-24 Sivan 5558.(vrijdag).J.Becker geeft 09-06-1798.
Aangezien hij op Shabbath 2 Tamoez 558 besneden werd,, is de datum van 09-06-1798, 8 dagen teruggerekend, aannemelijker en is deze datum, ook in de personalia aangehouden. 

3)-In de DB van acten van naamsaanneming te Nijmegen is hij op akte nr.74 van 01-07-1812 kind nr. 5 met nieuwe naam Leon van Os (oude naam Levi Jacob), zoon van Jacques Louis van Os (oude naam Jacob Levi) en Fronika Amsel (akte 116)

Uit de diverse bronnen blijkt dus, dat behalve als Yehuda z.v. Moshe Ya'akov hij ook onder andere patroniemen bekend stond. [Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #44 Oss-13-03-1875
Overleden om 5 uur namiddag

Op de steen is zijn familienaam, in het Hebr. zowel als in het Nederlands geschreven als van Oss.Dit moet zijn vlg. deze overl.akte, in aanvulling op bovengenoemde bronnen:-Van Os. 

2015/08/24
bnnch