Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3563]

(101)07
3
Straten, van
Jacob
Ya'akov z.v. Tuvia
Tobias van Straten & Lea Levison
13-07-1847(zie opm.)
29 Tamoez 5607(zie opm.)
Lith
10-12-1908
16 Kislev 5669
Lith
Geffen
Hier Rust
JACOB VAN STRATEN
Geb.te Lith 1 Ab 5608 (*)
Overl. ?? 16 Kislew//10 Dec.5669

(*)- dit is geheel foutief en moet zijn 29 Tamoez 5607
Naar het schijnt werd er een fout gemaakt in het Hebr. jaar en de daaruit afgeleide Hebr.datum

Dit is graf nr.7 in:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker-pag.191-
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X

פ"נ
רבי יעקב בן ר טובי
ה"נ מן לאה
מת ביום ב ט"ז כסלו תרס" ט לפק
ת נ צ ב ה

Hier Rust
De heer Ya'akov zoon van de heer Tuvia
die geboren werd uit Lea
hij stierf op maandag 16 Kislev 5669

T N Ts B H 

2 opmerkingen inz. de tekst:-

1)-Bij de naam van zijn vader Tuvia is de laatste letter hee weggelaten ter
vermijding van de lettercombinatie yoed-hee, de naam van de Eeuwige en de de ontwijding daarvan

2)-Bij het jaar van overlijden tav-resh-samech-tet  staat de laatste letter tet apart na een spatie.Het is niet duidelijk waarom dit zo gedaan is[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte #19 Lith 13-07-1847
Geboren om 8 uur 's morgens

[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #35 Lith 11-12-1908
Overleden om half 1 namiddag
Hij was de zoon van (101)14 & (101)89 en de broer van (101)35
2015/08/24
bnnch