Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3564]

(101)08
4
Meere, van
Jacob
Moshe Ya'akov z.v. Joseef
Saartje Levi
Joseph van Meere & Sara van Osten
16-08-1812
8 Elloel 5572
Lith
20-01-1907
6 Shevat 5667
Lith
Geffen
Hier Rust
JACOB v. MEER
Geb.te Lith 8 Eloel 5572
[Over]l. [te Lith 5 Shev]ath 5667

[H.R.I.] V
Dit is graf nr.8 in:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker-pag.205-
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X

Een gedeelte can de tekst is door verwering niet leesbaar/Deze-tussen vierkante haakjes-zijn aangevuld met behulp van deze bron. 
פ"נ
איש זקן ושבע ימים
ה"ה ר משה יעקב בן ר יוסף
ושם אמו שרה
מת אור ליום ב ו" שבט תרס"ז לפ"ק
תנ צ ב ה
Hier Rust
Een oude man - verzadigd van dagen
Dit is de heer Moshe Ya;akov zoon van de heer Joseef
en de naam van zijn moeder was Sara
hij overleed aan de vooravond (*)  van maandag 6 Shevath 5667

T N Ts B H 
(*) - Gezien het uur van overlijden is de vertaling hiervan "voor het ochtendgloren" in Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908 niet 
exact.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte (in het Frans) Lith 16-08-1812
Geboren om 5 uur 's ochtends
a)-De moeder heet in deze akte Sara Samuel
b)-Hoewel de vader in de akte Joseph van Meere heet, ondertekent hij met 
Joseph van Meer

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 550
Inventarisnr: 1838
Gemeente: Lith
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 3
Overledene Jacob van Meere
Overlijdensdatum: 20-01-1907
Vader  Joseph van Meere
Moeder  Sara Samuel
Partner  Saartje Levi
Relatie: weduwnaar van
[Bron:-Family Search]
Uur van overlijden namiddag half twaalf
Hij was de echtgenoot van (101)37

De familienaam in Cuijk aangenomen door zijn grootvader is van Meer.
Dit is dus in overeenstemming met de steen.

Desalniettemin wordt van Meer en van Meere door elkaar gebruikt, zelfs op dezelfde akte [zie geboorteakte voornoemd-opm.b]

Ook bij zijn huwelijk is het zowel het een als het ander:-
Hij is daar van Meere genaamd, alhoewel hij tekent van  Meer. 
(Details:-Tiel op 23 Mei 1839, waarbij hij 26 jr.is, koopman, zoon van Joseph v.Meere & Sara Samuel, geb. Lith, wonende te Tiel. Getuigen zijn ondermeer: Aaron Michiel Cohen, 46 jr, koopman, zwager en diens broer Salomon Michiel Cohen, 53 jr, koopman.)

Aanvullende details:-

a)-Het blijkt, dat  zwager Aaron Cohen op 18 Nov 1830 te Tiel gehuwd was met zijn zuster Johanna v.Meer (1807-13 Nov 1882 Tiel).

b)-Verder had hij nog twee zusters Betje v.Meer en Sientje v.Meer, die gehuwd waren met de broers Oppenheim, resp. Mozes Oppenheim op 19 Maart 1853 te Tiel, en Abraham Oppenheim op 1 Apr 1841 te Tiel, broers van Jetta (101)03.

c)-Zijn vader, Joseph v.Meer, overleed in Uden op 28 Apr 1856, zoon v.Meijer v.Meer & Sara Joseph, echtg. Sara v.Asten[sic].

d)-Zijn moeder, Sara v.Osten, overleed in Heusden op 27 Oct 1863, 82 jr.oud, geb. te Oss.

e)- Het huwelijk van Joseph Meijer & Sara Samuel Isaacq was op 19 Oct 1806 te Oss (ondertr. op 4 Oct 1806 te Cuijk). 

f)-Het valt aan te nemen, dat zijn moeder een oudere zuster was van Allegonda v.Osten (101)29.
2015/08/24
bnnch