Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3566]

(101)11
3
Bergh, van den
Abraham
Avraham z.v. Zadok
Jenetta Coopman
Zadok van den Bergh & Elisabeth van der Wielen
22-04-1806(zie opm.)
4 Iyar 5566
Geffen
27-11-1868
13 Kislev 5629
Oss
Geffen
30-11-1868//16 Kislev 5629
ABRAHAM VAN DEN BERGH
Overl. te Oss 27 Novem.1868
In:-
Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker-pag.69
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X

is dit graf nr.11 

וישב אברהם
פ"נ
איש נכבד  שמו   
בדרכי יושר רגלו
רע לא עשה מימיו
הנתיב חיים הראה לבניו
מהשוכן עד יוגדל משכוריו
ר אברהם בן כ"ה צדוק הלך לעולמו
ביום עש"ק י"ג כסלו
ונקבר ביום ב ט"ז בו תרכ"ט לפ"ק

ת נ צ ב ה 

בספר

Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker-pag.69
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X

קבע המחבר 
שחסרה הסייפא
של שלוש השורות הראשונות                     

המילים החסרות כביכול הושלמו ע"י המחבר כנראה על דעת עצמו

לדעת משה מוסל ששיחזר את הטקסט
כלל אין השמטות והפיענוח שלו הוא זה שאומץ
וההשלמות המשוערות  שבספר נדחו 


En Avraham keerde terug(1)
Hier Rust

'man van eerbied' was zijn naam
zijn voet was op de rechte paden
van zijn leven deed hij geen slecht
de levensweg toonde hij zijn zonen
van de 'Eeuwig verblijvende' zal zijn loon worden verhoogd
De heer Avraham zoon van de ge'eerde heer Zadok , hij ging naar zijn
Eeuwige Wereld
Op de vooravond van de Heilige Shabbath (vrijdag) 13 Kislev
En werd begraven op maandag de 16e daarvan 5629

T N Ts B H 

Bij de vertaling is tevens gebruikt gemaakt van:-

Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)-pag.69
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X

Becker (*) was van mening dat op het einde van de eerste drie regels woorden waren weggevallen en deze  werden door de auteur (naar het schijnt als een vermoeden) aangevuld.

Moshe Mossel (Jeruzalem) die de tekst reconstrueerde verwerpt deze veronderstelling en is van mening dat er geen woorden missen.

Het is zijn ontcijfering en vertaling-zonder missende gedeeltes dus-die zijn gevolgd.

Vandaar dat dit resultaat drastisch afwijkt van hetgeen door Becker(*) in
zijn boek is opgenomen.

De eerste letters van regels 1 t/m 5 geven zijn naam Avraham en zijn tevens op rijm

(1)-Genesis 22:19
(2)-Naar Jesaja 57:15


 Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 6133
Gemeente: Oss
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 120
Overledene Abraham van den Bergh
Overlijdensdatum: 27-11-1868
Vader Zadoc van den Bergh
Moeder Elisabeth van der Wielen
Partner Jenetta Koopman
Relatie: Weduwnaar van

[Bron:-Family Search]

Uur van overlijden 4 uur namiddag

De geboortedatum is gededuceerd uit zijn besnijdenis op 29-04-1806.

De bron hiervoor is het door J.Becker (*) op pag.68 genoemde besnijdenisregister van de Joodse Gemeente te Berghem:-

DTB-Berghem 6, sub 20

(*)-Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker-pag.68

Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X 


Hij was de zoon van (101)44 & (101)61 
Hij was de echtgenoot van (101)27
Hij was de broer van (101)01, (101)17, (101)13,(101)25, en (101)53

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie  Regionaal Historisch Centrum Limburg
AlgemeenToegangnr: 12.059
Inventarisnr: 171
Gemeente: Maastricht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 03-07-1838
Bruidegom Abraham van den Bergh
Geboortedatum: 29-04-1806
Geboorteplaats: Geffen
Bruid  Jenetta Coopman
Geboorteplaats: Eijsden
Vader bruidegom Zadok van den Bergh
Moeder bruidegom Elisabeth Isaac van der Wielen
Vader bruid Jacob Coopman
Moeder bruid Jeanetta Heijman
Nadere informatie  >

Overlijdensgegevens echtgenote:-

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 6133
Gemeente: Oss
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 42
Overledene Jenetta Koopman
Overlijdensdatum: 20-06-1865
Vader Jacob Koopman
Moeder Brunella Hijman
Partner Abraham van den Bergh
Relatie: Echtgenote van

 


2015/08/24
bnnch