Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3568]

(101)13
4
Bergh, van den
Isaac
Yitschak z.v. Tsadok
Elisabeth Nathan
Zadok van den Bergh & Elisabeth v.d. Wielen
30-04-1813
30 Nissan 5573
Grave
11-07-1871
22 Tammoez 5631
Oss
Geffen
ISAAC VAN DEN BERGH
[de twee volgende regels zijn onleesbaar]
Dit is graf nr.13 in:-
Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker-pag.75
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X

פ"נ
פו"מ רבי יצחק
בן החבר רבי צדוק
כ יצחק דבק באמונתו
בדרכיו הדריך ביתו
בצדק הנהיג קהלתו
בשם טוב פטירתו
והלך למקום מנוחתו
ביום ג כב תמוז
תרל"א לפ"ק

ת נ צ ב ה
Hier Rust
De bestuurder en leider de heer Yitschak
Zoon van de chaveer de heer Zadok
Als (aartsvader) Yitschak hield hij vast aan zijn geloof
In zijne wegen gaf hij leiding aan zijn huis
In rechtvaardigheid leidde hij zijn gemeente
In goede naam overleed hij
Hij ging naar zijne rustplaats
Op dinsdag 22 Tammoez
5631

T N Ts B H 
De tekst is op rijm.
De tekst zou er op kunnen wijzen, dat hij op dezelfde dag
van zijn overlijden begraven zou zijn-in het licht van het uur van zijn overlijden is dit echter uitgesloten.

[Bron:-wiewaswie.nl]

Geboorte:-vrijdag 30-04-1813

Brabants Historisch Informatie Centrum

Archief 50-Reg.Nr. 2759-Akte Nr.13/1813-Geffen-Geboorteregister Geffen 1813


Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
AlgemeenToegangnr: 50
Inventarisnr: 6133
Gemeente: Oss
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 81
Overledene Isaac van den Bergh
Overlijdensdatum: 11-07-1871
Vader  Sadoc van den Bergh
Moeder  Elisabeth vander Wielen
Partner Elisa Nathan
Relatie: Echtgenoot van

[Bron:-Family Search]

Uur van overlijden 4 uur namiddag

Hij was de zoon van (101)44 & (101)61 
Hij was de broer van (101)01, (101)11, (101)17,(101)25, en (101)53
Van (101)17 was hij bovendien de schoonzoon !

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.069
Inventarisnr: 3183
Gemeente: Grave
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 21
Datum: 24-11-1850
Bruidegom Isaac van den Bergh
Geboortedatum: 30-04-1813
Geboorteplaats: Geffen
Bruid  Elisabeth Nathan
Geboortedatum: 29-01-1831
Geboorteplaats: Grave
Vader bruidegom Zadok van den Bergh
Moeder bruidegom Elizabeth van der Wielen
Vader bruid Levi Mozes Nathan
Moeder bruid Antje van den Berg

Aanvullend detail:-
Hij liep mank en werd daarom op 02-04-1832 voor de Nationale Militie afgekeurd.
[Bron:-Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker-pag.74
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X]

2015/08/24
bnnch