Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3573]

(101)27
3
Coopman
Jenetta(Janette)
Jent d.v. Akiva
van den Bergh
Abraham van den Bergh
Jacob Coopman & Jeanetta Heijman
14-11-1810
17 Cheshvan 5571
Eijsden
20-06-1865
26 Sivan 5625
Oss
Geffen
22-06-1865//28 Sivan 5625
JANETTE VAN DEN BERGH
GEB.COOPMAN
Overl. te Oss 20 Juni 1865

Zowel in de overlijdensakte als de huwelijksakte is haar naam Jenetta en
niet Janette zoals op de steen staat.

In haar geboorteakte te Eijsden is haar geboortenaam Hariete ! 
Haar vaders naam is daar Jacques Coopman en haar moeder Jeanette Heijman
כי יודע כל שער עמי שאשת חייל את
פ"ט
יענט בת ר עקיבא
אשת אברהם פאן דען בערג
עדה המצבה
אשה  צנועה וגדולה במעשיה
אשת חייל ותמימה בדרכיה
רודפת צדקה וחסד בימיה
לעשות טוב כל מאויה
עזבה פתאום כל קרוביה
בים ג כ"ו סיון
ונקברת ביום ה לאחריו
בשנת 
בערב ילין בכי ולבוקר רנה לפ"ק

ת נ צ ב ה אין זה בטוח שהמילה הראשונה אשה  בשורה השישית 
פוענחה נכון

Want iedere poort van mijn volk weet dat gij een dappere vrouw zijt.(1)
Hier is geborgen
Jent dochter van de heer Akiva
Vrouw van Avraham van den Bergh
Deze grafsteen getuigt (dat zij)
een bescheiden vrouw was, groot in haar daden,
Een dappere vrouw en ingetogen in haar levensweg.
Bezielend rechtvaardigheid en barmhartigheid te plegen al haar dagen,
Al haar streven was goed te doen
Plotseling verliet zij al haar naasten
Op dinsdag 26 Sivan
En werd begraven op donderdag daarop volgend
In het jaar 
des avonds vernacht het geween en tegen de ochtend is er vreugde(2)

T N Ts B H Bij de ontcijfering werd tevens gebruikt gemaakt van:-

-"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*)-pag.70-71

Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
(in dit boek is dit graf 28)

omdat de tekst niet overal duidelijk te lezen is.

(*)-De Hebreeuwse overlijdensdatum is bij Becker abusievelijk aangegeven als 24 Sivan ipv 26 Sivan (de weekdagen van overlijden en begraven zijn wel juist aldaar).

(1)-Bovenspreuk :-Ruth 3:11
(2)-Spreuk van het jaartal :- Psalm 30:6, waarvan de cijferwaarde van de gemerkte letters 625 (5625) is.
[Bron:-Family Search]
Geboorte:-
Akte Eijsden (in het Frans) 15-11-1810
Geboren om 3 uur in de ochtend[Bron:-Family Search]
Overlijden:-
Akte #42 Oss 21-06-1865
Overleden om 8 uur voormiddag

Haar familienaam op de akte is gespeld Koopman.
Genealogisch onderzoek toont aan dat dit onjuist is.Zie hieronder.
Zij was de echtgenote van (101)11

Archieflocatie  Regionaal Historisch Centrum Limburg
AlgemeenToegangnr: 12.059
Inventarisnr: 171
Gemeente: Maastricht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 0
Datum: 03-07-1838
Bruidegom Abraham van den Bergh
Geboortedatum: 29-04-1806
Geboorteplaats: Geffen
Bruid  Jenetta Coopman
Geboorteplaats: Eijsden
Vader bruidegom Zadok van den Bergh
Moeder bruidegom Elisabeth Isaac van der Wielen
Vader bruid Jacob Coopman
Moeder bruid Jeanetta Heijman
Nadere informatie  >    

De namen van de ouders in de personalia zijn vlg. de huwelijksakte.
Zij was de dochter van Eijsden(103)01 & (103)04 
Bij Becker (*) zijn hun namen Jacob Akiwa Coopman en Brunella Hijman
In de overlijdensakte is haar moedersnaam eveneens Brunella.
Genealogisch onderzoek bij haar moders steen te Eijsden (103)04 bewijst
echter dat dit haar oude naam was, bij naamsverandering in 1808 veranderd:-
RHCL: Akte van naamsverandering Eijsden 06-11-1808 nr 31 Jenetta Heijman voorheen Brunelle 31 jaar vrouw van Jacop Coopman en dochter van Andres Heijman.
Bovendien stond moeder Jenetta/Brunelle/Brunella eveneens bekend als Johanna , zoals uit de stenen (103)01 en (103)04 van haar ouders  te Eijsden blijkt.
2015/08/27
bnnch