Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3581]

(101)40
4
Veen, van
Francijne
van Leeuwen
Salomon van Leeuwen
Samuel van Veen & Engelina Wolfs
ca 1796
Minden
01-08-1853
27 Tammoez 5613
Berchem
Geffen
03-08-1853//28 Tammoez 5613
Hier Rust Francine van Veen
Echtgenoote van
Salomon van Leeuwen overl.
te Berchem  1 Augustus 5613
H.A.R.I.V.
Andere naamspellingen:-
Francyna
Francina 
Vlg. Becker (*)-noot 4 op pag.132- is haar Hebr.naam Sjeine de bron geweest voor haar burgerlijke naam (Fran)cyna bij de naamsaanneming te
 's Hertogenbosch op 14-11-1811

Vlg. Becker (*)-noot 9 op pag.132-werden Joden, afkomstig uit Veenendaal in de 18e eeuw "van Veen" genoemd. 
 כי יודע כל שער עמי כי אשת חייל את
עדה המצבה
על ישרת האשה החשובה הצנועה והתמימה
במעשיה עטרת בעלה ותפארת בניה גמלתם
טוב כל ימי חייה בשערים יהללו מעשיה
מרת שינה אשת שלמה שהלכה לעולמה
ביום ג כ"ז תמוז ושבה אל  אדמתה ביום ד
כ"ח בו בשנת זאת מנוחתי עדי עד לפ"ק

ת נ צ ב ה 

נדפס מחדש ביום א כ"ו אלול תרמ"ה
המילה גמלתם לא יכולה להיות נכונה
ונראה שצריך להיות גמלה 
Want iedere poort van mijn volk weet dat gij een flinke vrouw bent (1)
De grafsteen is de getuigenis
van de rechtschapenheid van de belangrijke, bescheiden vrouw, ingetogen in haar daden, de kroon van haar man en een sieraad van haar zonen,(2)
Die haar hele leven het goede bewees,(3)
In de poorten zullen haar daden geprezen worden(4)
Mevrouw Sjeine de vrouw van Shlomo, die naar haar Eeuwige Wereld ging op dinsdag 27 Tammoez en naar de aarde terugkeerde (5)
op woensdag
de 28e daarvan in het jaar
"dit is mijn rustplaats tot in de eeuwigheid"(6)

T N Ts B H 

Opnieuw geletterd op zondag 26 Eloel 5645,(7)

Tevens werd gebruik gemaakt van:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker(*)  -pag.132-133. 
(In dit boek is dit graf nr.40) 

(1)-Ruth 3:11
(2)-Spreuken 12:4
(3)-Moshe Mossel(Jeruzalem) geeft een tweede betekenis hiervan:-
גמלתם - gemalatam = גמלה אותם is een aanvaardbare en gebruikelijke vorm
in het hebreeuws (meestal dan wel met de betekenis van belonen; hier n.m.m. echter met de bedoeling van spenen van een kind), en slaat hier dus op de zoons: weaned them well (speende ze goed), oftewel heeft hen een goede opvoeding gegeven.

(4)-Naar Spreuken 31:31
(5)-Genesis 3:19
(6)-(a)-De cijferwaarde van de gemerkte letters hiervan is 613-
           het jaar van overlijden 
      (b)-Psalm 132:14
(7)-Dit is zondag 6 september 1885
      [Becker (*) voegt hieraan toe "de eerste boetedag voor het Nieuwe
       Jaar"-dit is echter in de tekst van de foto, noch in de foto in zijn boek
        terug te vinden,  dit heeft echter de instemming van onze onder-  
       zoekers -Moshe Mossel (Jeruzalem) schrijft hier nog over:-
       "wat betreft de 1ste dag v/d selichot: daar heeft Becker volkomen
        gelijk in, ook als het niet aangegeven is. De zondag voor Rosh   
        Hashana in een lang genoege week, is de eerste dag van de selichot  
       כמנהג האשכנזים (vlg. Ashkenazische ritus) . En dat is een mooie dag om
       acten van pieteit  te doen.

bronBurgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 729
Gemeente: Berghem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 28
Overledene Francijna van Veen
Overlijdensdatum: 01-08-1853
Vader  Samuel van Veen
Moeder  Antje N.N.
Partner Salomon van Leeuwen
Relatie: Echtgenote van

Zij was de moeder van (101)12 & (101)20

 
Overlijdensdetails echtgenoot:-

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 729
Gemeente: Berghem
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 47
Overledene Salomon van Leeuwen
Overlijdensdatum: 16-12-1853
Vader Levie van Leeuwen
MoederWilhelmina Mercus
Partner Francijna van Veen
Relatie: Weduwnaar van


Aanvulling:-

Terwijl er instemming is met de opmerking van Becker  inzake de naamgeving v.Veen in connectie met Veenendaal (zoals ook met andere plaatsen, bijv. Rinsseveen en nog), is het verband hier  bij deze familie onduidelijk.

Francine is dus geboren in Minden op 11 Jan 1795 volgens de gegevens bij haar huwelijk, en haar broer Mozes Samuel v.Veen is geboren te Uden (en huwt op 3 Nov 1836 in Almelo, 29 jr. met Esther Jacobsen, uit Almelo, 29 jr, dochter van Jacob Salomon Jacobsen & Jente Ruben.

Zijn ouders worden daar als gewoond hebbende & oveleden zijnde te 's-Hertogenbosch gekenmerkt. Engelina Wolfs overlijdt aldaar op 30 Dec 1829. Een andere broer Isaac Samuel v.Veen, ook geboren te Uden op 22 Jun 1806, huwt op 11 Nov 1847 in Tiel, 45 jr.oud met Belia Mozes de Zoete, dochter van Elias Mozes & Hanna de Vries. Hij is begraven te Tiel (126)172 en zijn echtg. aldaar op (126)169a.

Dus op de vraag wanneer en hoe de ouders de gelegenheid hebben gehad om in Veenendaal te vertoeven, om daaruit hun naam  te ontlenen, is het antwoord niet gevonden.2015/09/03
bnnch