Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3924]

(101)10
3
Leeuwen,van
Levi
Yehuda Leib z.v. Azriel
Elske Menasse
Israel van Leeuwen & Marjana Herts
26-01-1800
29 Tevet 5560
Batenburg
27-03-1868
5 Nissan 5628(zie opm.)
Grave
Geffen
פ"נ
כ יהודה ליב בן כ עזראיל
איש ישר וגבור ולו עזר אל
בהגיע יהודה לייב משנותיו
ויגוע וישכב עם אבותיו
יעמוד לעת הקיץ וישוב אל אל
יום פקדתו בש"ק ה ניסן
ולמחרתו קברתו
שנת תרכ"ח לפ"ק
ת נ צ ב ה 
שורה 5 ו-6 
יש אולי לפענח בדרך אחרת
Hier Rust
de ge'eerde Yehuda Leib zoon van de ge'eerde Azriel
een rechtschapen en heldhaftig man en  God hielp hem (1)
bij het bereiken van "Juda Leib" (= getallenwaarde 67) van zijne jaren(2)
gaf hij de geest en legde zich neer bij zijn (voor)vaderen)
(3)(3a)
hij zal (op)staan ten tijde van het einde (der dagen) en zal terugkeren tot
God,(4)
de dag dat hij (tot God) geboden werd was op de Heilige Shabbath 5 Nissan
en de dag daarop was zijn begrafenis
in het jaar 5628

T N Ts B H 
Deze vertaling volgt niet die van Becker (*) op pag.123.
(1)-Mogelijk volgt deze frase (in het Hebreeuws) de patroniem Azriel 
(2)-Zijn aantal levensjaren(67) is weergegeven door zijn naam.Becker (*) geeft op pag.122 & 123 een getallenwaarde van 57, maar dit is verkeerd geteld.
(de leeftijd volgens het verschil tussen geb.jaar en overl.jaar op pag.122 aldaar is wel juist). 
(3)-Het is niet zeker dat de ontcijfering en vertaling van deze twee
hierop volgende regels de juiste is.
(3a)-I Kon.2:10
(4)-Daniel 12:13.

(*)-"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker-pag.122-123
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 3222
Gemeente: Grave
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 29
Overledene Levi van Leeuwen
Overlijdensdatum: 27-03-1868
Vader  Israel van Leeuwen
Moeder  Marjana Hertz
Partner Elske Menasse
Relatie: echtgenoot van
[Bron:-Family Search]
Uur van overlijden 10 uur ;s avonds

Op vrijdagavond 10 uur overleden was dit reeds Shabbath, de volgende dag
vlg. de Joodse kalender.Hebr. datum is daarom die van zaterdag(Shabbath)-5 Nissan 5628

 
Een gedeelte van de personalia en enige andere aanvullende details hebben als bron:-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker-pag.122-123
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X

Aldaar is dit graf nr.10.

Verm. was hij de vader van (101)88 & waarschijnlijk de broer van (101)16 
2015/08/24
bnnch