Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3927]

(101)16
2
Leeuwen,van
Manus
Menachem z.v. Azriel
Jenneke Oppenheimer
Israel van Leeuwen en Maria Anna Manus
28-07-1803(zie opm.)
9 Av 5563
Batenburg
29-06-1872
23 Sivan 5632
Grave
Geffen
Hier Rust
[Manus-verm.] van Leeuwen
[onleesbaar]
In het boek

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker-pag.125-
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
de Nederlandse tekst geheel niet gefotografeerd.De foto aldaar is dus onvolledig.

In deze bron is dit graf nr.15.
פ"נ

איש  הולך תמים
מעשיו היו שלמים
במצות ה חפצו
לעד עמדת צדקתו
ה"ה מנחם בן עזריאל
פאן לעווען
נפטר בש"ק כ"ג סיון
שנת תרל"ב לפ"ק

תנצבה
החלק העליון פ"נ לא מופיע בצילום
Hier Rust

een man die ingetogen was van wandel,
zijn daden waren volmaakt
Gods geboden waren zijn verlangen
zijn rechtvaardigheid was immer standvastig.
dit is Menachem z.v. Azriel
van Leeuwen
hij overleed op de Heilige Shabbath 23 Sivan
in het jaar 5632

T N Ts B H 
De bovenkant van de steen met pee-noen in schildvorm is niet in de foto
opgenemen.

Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 3222
Gemeente: Grave
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 37
Overledene Manus van Leeuwen
Overlijdensdatum: 29-06-1872
Vader  Israel van Leeuwen
Moeder  Maria Anna Manus
Partner Jenneke Oppenheimer
Relatie: echtgenoot van

De geboortedatum volgt :-

"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker-pag.124-(*)
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
alwaar deze werd teruggerekend van de besnijdenisdatum 04-08-1803,
waarvoor de primaire bron is:-
Besnijdenisregister Berchem, onder nr.12-besneden te Batenburg.

Deze datum klopt niet met de geboortedatum in de huwelijksakte:- 
14-05-1803.
Deze datum is gegrond op de de akte van bekendheid in de huwelijkse bijlagen van de huwelijksakte, waarin Manus van Leeuwen verklaart dat dit zijn geboortedatum is.Zo te zien, werd deze verklaring door hem afgelegd zonder verdere getuigen.Aangezien het niet aannemelijk is, dat er bijna een kwartaal verliep tussen zijn geboorte en zijn besnijdenis, zijn deze twee gegevens niet in overeenstemming te brengen.
De datum vastegesteld door Becker (*) is in de personalia aangehouden.
[de Bron voor de huw.bijl. is:- Family Search-Grave-Geboorten, huwelijken, etc.,etc. 1841-1842-images 149-150 uit 542] 
Hij was de echtgenoot van (103)03
Verm. was hij een broer van (101)10.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50.069
Inventarisnr: 3182
Gemeente: Grave
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 10
Datum: 11-06-1841
Bruidegom Manus van Leeuwen
Geboortedatum: 14-05-1803
Geboorteplaats: Batenburg Gld
Bruid  Jenneke Oppenheimer
Geboortedatum: 06-04-1804
Geboorteplaats: Eindhoven
Vader bruidegom Israel van Leeuwen
Moeder bruidegom Maria Anna Manus
Vader bruid Aron David Oppenheimer
Moeder bruid Rebeca de Jong

Overlijdens details echtgenote:-

Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 3222
Gemeente: Grave
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 19
Overledene Jenneke Oppenheimer
Overlijdensdatum: 23-03-1877
Vader  Aron David Oppenheimer
Moeder  Rebecca de Jong
Partner Manus van Leeuwen
Relatie: weduwe van

Aanvullend detail:-

Zijn broer Isak, geb. 24 Jun 1802 te Batenburg, huwde op 1 Maart 1839 met Kaatje Oppenheim, geb. Eindhoven 23 Mei 1796, een zuster van Manus' echtgenote Jenneke.  

2015/08/25
bnnch