Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3929]

(101)22
3
Marcus
Eva(Heva)
Heva d.v. Alexander
van Zwanenberg
Mozes van Zwanenberg
Alexander Marcus & Vroutje Nathan
13-08- 1797
21 Av 5557
Capelle(NB) (zie opm.)
01-02-1868
8 Shevat 5628
Oss
Geffen
//03-02-186810 Shevat 5628
היא מצבת קבורת
אשה ישרה במעשי
דרשה טוב ומטיבה בחי
וגם בניה מדריכה במעגלותי
מרת העווא בת כ אלכסנדר
אשת משה נפטרת ח שבט
ונקברת י  בו תרכ"ח לפ"ק         

ת נ ....                                           
Dit is de grafsteen 
van een vrouw die rechtschapen was in haar daden
het goede verkondigde en goed deed in haar leven
en tevens leidde zij haar kinderen in haar sporen
mevrouw Heva dochter van de ge'eerde Alexander
de vrouw van Moshe, zij overleed 8 Shevat
en werd begraven op de 10e daarvan 5628

T N [ verder verzakt]
Gebruik gemaakt werd tevens van:-
"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*) -pag.107-
Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
was het uur van overlijden 18:00
(in dit boek is dit graf 22)

de ontcijfering en vertaling van de 4e regel is onzeker, het woord מעגלות 
verwijst vermoedelijk naar Psalm 23:3 -
נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו:
De vertaling hiervan in de Statenbijbel is:-
Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
Volgens deze uitleg is voor ma'agalim de vertaling "sporen" gekozen
(Becker (*) vertaalt "en in die zin voedde zij haar kinderen op" volgt de Hebreeuwse tekst niet op de voet)

Moshe Mossel (Jeruzalem) verwijst naar een tweede mogelijke bron van 
de term "ma'agaloth" en wel:-

m.b.t. מעגלותיך: verwijs hij naar deze zin:

מה יפו מעגלותיך ואורחך סולל

in מחזור עם כוונות הפייטן

כמנהג האשכנזים ושאר קהלות קדושות

'עם לשון אשכנז עם הדרת קודש - חלק א

נדפס בבית יתומי שלמה פרופס בשנת 1750

dit is de Jotser voor de tweede dag Pesach (onmiddelijk na Barechoe, en voor hameir la'arets) hetwelk begint met : Tsena ore'ena, etc.


In de regels 2-3-4 is de laatste letter hee weggelaten (deze letter stelt ook de naam van God voor en wordt daarom ter vermijding van profaan gebruik, soms niet weergegeven).

De begraafdatum 10 Shevat is in de personalia opgenomen vlg. Becker (*)
hoewel dit op de fotos niet leesbaar is.(twee dagen na het overlijden is dit de gebruikelijke dag, zodat Becker's gegeven aannemlijk is)

Noot 1 bij Becker (*) als zou de lamed (letter L) zijn gevallen in de vaders naam Alexander is onjuist-de alef (A) en de lamed (L) zijn in 1 letter gecombineerd.

Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 6133
Gemeente: Oss
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 17
Overledene Eva Marcus
Overlijdensdatum: 01-02-1868
Vader Alexander Marcus
Moeder Kaatje N.N.
Partner Moses Zwanenburg
Relatie: Echtgenote van

Vlg. de bevindingen van Becker (*) is haar geboorteplaats Capelle in Noord-Brabant, niet Kapelle in Zeeland, noch Capelle a/d IJssel in Zuid-Holland.(noot 5)

De geboortedatum is gebaseerd op het onderzoek van Becker (8)-(noot 5) 

Zij was de schoonzuster van (101)19: diens broers echtgenote.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
AlgemeenToegangnr: 50.076
Inventarisnr: 3421
Gemeente: Heesch
Soort akte: huwelijk
Aktenummer: 1
Datum: 20-01-1821
Bruidegom Mozes van Zwanenberg
Geboorteplaats: Heesch
Bruid  Eva Markus
Geboorteplaats: Capelle
Vader bruidegom Abraham van Zwanenberg
Moeder bruidegom Judith van der Wielen
Vader bruid Alexander Markus
Moeder bruid Vroutje Nathan

Overlijdens details echtgenoot:-

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 6134
Gemeente: Oss
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 180
Overledene Moses Zwanenburg
Overlijdensdatum: 04-11-1880
Vader Abraham Zwanenburg
Moeder Jetta van der Wielen
Partner Eva Marcus
Relatie: Weduwnaar van2015/08/26
bnnch