Het Stenen Archief - Completed and ongoing research

[3932]

(101)25
4
Bergh, van den
Daniel
Naftalie z.v. Zadok
1)-Roosje Preso & 2)-Betje Naghem (Nagman) Cohen
Zadok van den Bergh & Elisabeth van der Wielen
10-01-1794(zie opm.)
08 Shevat 5554(zie opm.)
Geffen
23-12-1866
16 Tevet 5627
Oss
Geffen
25-12-1866//17 Tevet 5627
פ"נ
איש ישר ונאמן אהב צדקה
משכים ומעריב אל בית אל
גומל חסד כל ימי חייו
ה"ה כ"ה נפתלי בן כ"ה צדוק
פ"ד בערג נפטר בליל ב
ט"ז טבת ונקבר ביום ג
טוב טבת תרכ"ז לפ"ק
ת נ צ ב ה 


Hier Rust
een rechtschapen en betrouwbaar man, die de weldadigheid lief had,
in de vroege morgen en in de avond ging hij naar het Huis van God
al zijn levensdagen bewees hij gunsten
deze is de ge'eerde heer Naftalie zoon van de ge'eerde heer Zadok.
v.d. Bergh, hij overleed in de vooravond van maandag(1)
16 Tevet en werd begraven op dinsdag
de 17e Tevet 5627

T N Ts B H  
(1)-zondagavond/nacht op maandag

Het uur van overlijden was na zonsondergang van zondag 23-12-1866, en dus reeds de volgende dag vlg. de Joodse kalender (16 Tevet 5627=24-12-1866)

De getallenwaarde van de Hebr. dag van overlijden 17 Tevet is op bijzondere wijze weergegegeven, zodat hieruit het "tov" = "goed" ontstaat.

17 wordt gebruikelijk gevormd door de letters tet(9) en zain (7).
In dit geval is de opbouw:-
Tet (9) - wav (6) - beth (2)-drie letters die dus zowel het getal 17 als het woord tov geven.

Betreffende zijn burgerlijke naam Daniel in combinatie met zijn Hebreeuwse naam Naftalie is de uitleg van Moshe Mossel (Jeruzalem) hiervan als volgt:-

Daniel is een vaker voorkomende 'vertaling' van Naftali; dit gebeurt dan altijd wanneer Naftali niet het bijzetsel Herz of Hirts krijgt. Het lijkt hem, dat de mohel dat er bijgepast heeft - naar gewoonte - zonder instemming van de ouders.


Vlg. Becker (*) is dit de naam in het Bevolkingsregister van Lith.

Zijn andere naam Herz(Henry) vlg. het besnijdenisregister van Nijmegen

is wel Naftalie in het Hebreeuws.

(*)-"Het Smousse Kerkhoff te Geffen 1693-1908" van J.Becker (*) -pag.54

Uitgave Stichting Jacobus Judaeus, Uden, 1987-ISBN 90-9001568 X
(in dit boek is dit graf 25)


Bron Burgerlijke stand - Overlijden

Archieflocatie  Brabants Historisch Informatie Centrum
Algemeen Toegangnr: 50
Inventarisnr: 6133
Gemeente: Oss
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 94
Overledene Daniel van den Bergh
Overlijdensdatum: 23-12-1866
Vader Zadoc van den Bergh
Moeder Elisabeth van der Wielen
Partner Betje Nagman Cohen
Relatie: Echtgenoot van

[Bron:-Family Search]

Uur van overlijden 10 uur namiddag

Geboortedatum:-

Hij is record 1230/04-nr.029-index nr.46 in het Nijmeegse besnijdenisregister bij Akevoth.

De besnijdenis was op 16 Shevat 5554-17-01-1794

7 dagen teruggerekend is zijn geboortedatum dan 10-01-1794 (9 Shevath 5554).

Het gegeven van Becker (*) 12-12-1794 en de berekening hiervan vlg. noot 4 & 6 op pag. 54 is onjuist.

De reden van deze fout is dat de akte de datum 19-12-1794 draagt, wat of een schrijf-of ontcijferingsfout is, of een onverklaarbaar hiaat in tijd van 11 maanden.Becker (*) baseerde zijn uitwerking op deze datum.

Aangezien de Hebreeuwse en burgerlijke besnijdenisdatum met elkaar overeenstemmen, zijn deze data (januari 1794) de juiste en niet de aktedatum (december 1794).


 
 

 

Hij was een zoon van (101)44 & (101)61
Hij was de broer van (101)01, (101)11, (101)13,(101)17, en (101)53
Hij was de echtgenoot in tweede huwelijk van (101)79
Hij was de vader van (101)86, uit zijn 1ste echt.

Aanvullende details van dit huwelijk:-

Zijn 1ste huwelijk was in Amsterdam op 5 Apr 1821: hij uit Geffen, 26 jr, koopman, zij uit Amsterdam, 22 jr, dochter van Israel Daniels Preso & Schoontje/Edil Salomons. Roosje overlijdt op 30 Mei 1829 in Amsterdam, maar wordt daar mogelijk niet begraven. 

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie  Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-22
Inventarisnr: 2018
Gemeente: Leeuwarden
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 101
Datum: 15-06-1830
Bruidegom Daniel van den Bergh
Bruid Bettje Nagman Cohen

Hij was de oprichter van de Koninklijke Wattefabriek te Oss 

[bron:-(*) Becker]


2015/09/01
bnnch